University of Oulu

Flavonoidien merkitys kasvien puolustusmekanismeissa ja niiden antimikrobiaalinen hyödyntäminen lääketieteessä

Saved in:
Author: Sannikka, Ville1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Biology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202212213870
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Sannikka, 2022
Publish Date: 2022-12-30
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Jokipii-Lukkari, Soile
Description:

Tiivistelmä

Flavonoidit ovat kasveissa esiintyviä fenoliyhdisteitä. Flavonoidit koostuvat C₆–C₃–C₆-hiilirungosta, jossa on kaksi bentseenirengasta, joita yhdistää heterosyklinen pyraani. Flavonoidit voidaan rakenteen perusteella jakaa useisiin eri alaryhmiin, kuten flavoneihin isoflavoneihin ja antosyaaneihin. Flavonoidien hiilirunkoon voi sitoutua useita eri yhdisteitä, kuten aromaattisia happoja, jonka vuoksi erilaisia flavonoideja onkin tunnistettu yli 6000 kappaletta.

Flavonoidit ovat tärkeä osa kasvien puolustusreaktioita. Ne toimivat sekä abioottisia eli elottomia, että bioottisia eli elollisia stressejä vastaan. Flavonoidit suojaavat kasvia esimerkiksi UV-säteilyltä ja haitallisilta mikrobeilta. Flavonoidien on havaittu olevan hyvin antibakteerisia yhdisteitä, minkä vuoksi niiden soveltamista lääketieteessä on tutkittu.

Tässä LuK-tutkielmassa selvitettiin flavonoidien merkitystä kasvien puolustusreaktioissa ja niiden hyödyntämistä lääketieteessä antimikrobiaalisina aineina. Tutkielmassa havaittiin, että flavonoideilla on potentiaalia toimia eri lääketieteen sovelluksissa bakteereja vastaan. Flavonoideista muun muassa kversetiinin on todettu olevan erittäin antibakteerinen yhdiste, joka kykenee esimerkiksi inhiboimaan bakteerien nukleiinihapposynteesiä. Antibakteeristen ominaisuuksien hyödyntäminen on yksi mahdollinen ratkaisu antibioottiresistenttejä bakteerikantoja vastaan. Kversetiinin on havaittu estävän penisilliiniresistentin Staphylococcus aureus -bakteerin kasvua yhdessä antibioottien kanssa. Tämän lisäksi kversetiiniä sisältävien nanopartikkeleiden on havaittu tuhoavan patogeenisiä bakteereita sekä in vitro — että in vivo -tutkimuksissa. Kversetiiniä on tutkittu myös polyamiditekstiileiden antibakteeristen ominaisuuksia parantamisessa.

Vaikka flavonoideilla on havaittu olevan potentiaalia toimia antibakteerisina aineina, niiden laajamittainen hyödyntäminen ei ole vielä toteutunut. Flavonoidien käyttöjen riskejä tulee arvioida vielä lisää ennen ihmiskokeita ja laajamittaista käyttöä. Vaikka nykyisen tutkimustiedon mukaan flavonoidit eivät aiheuta myrkytysreaktioita, lisätutkimus on silti tarpeen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ville Sannikka, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.