University of Oulu

Koneoppiminen atomienvälisten potentiaalien luomisessa

Saved in:
Author: Laurila, Ossi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Physics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 42
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202212213872
Language: Finnish
Published: Oulu : O. Laurila, 2022
Publish Date: 2022-12-30
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Lantto, Perttu
Description:

Tiivistelmä

Koneoppiminen (engl. machine learning, ML) sekä tietokoneiden laskentateho ovat ottaneet 2000-luvulla jättimäisiä kehitysaskelia. Tämä on mahdollistanut uusien menetelmien käyttämisen fysikaalisten, kemiallisten, ja materiaalitieteiden tutkimuksissa. Ennen kaikkea molekyylimallinnusten tekeminen erilaisten simulaatioiden avulla on hyötynyt tietokoneiden laskentatehon kasvusta. Tästä huolimatta molekyylimallinnuksen simulaatiot vaativat usein kohtuuttomasti aikaa. Siksi viime vuosina onkin ryhdytty yhä enenevissä määrin hyödyntämään koneoppimista teoreettisen molekyylimallinnuksen tekemisessä. Koneoppimisen avulla voidaan tehdä simulaatioita useita magnitudeja nopeammin perinteisiin simulaatiomenetelmiin verrattuna ilman, että simulaation tarkkuus kärsii merkittävästi. Koneoppimisella on siten potentiaalia mullistaa teoreettisen molekyylimallinnuksen tekeminen. Viimeaikaisista edistysaskelista huolimatta koneoppimisen soveltaminen molekyylimallinnukseen sisältää edelleen ongelmia ja haasteita. Tässä tutkielmassa tarkastellaan molekyylimallinnukseen tarkoitetun ML-mallin luomisen eri vaiheita sekä tarkastellaan ML-mallien luomiseen liittyviä haasteita, sekä esitellään muutamia menestyksekkäitä ML-malleja ja niiden toimintaperiaatteita.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ossi Laurila, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/