University of Oulu

Geopolitiikka, geoekonomia sekä riippuvuussuhteet EU:n ja Venäjän välisillä kaasumarkkinoilla

Saved in:
Author: Aura, Aliisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202212223877
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Aura, 2022
Publish Date: 2022-12-30
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Zimmerbauer, Kaj
Description:

Tiivistelmä

Jännitteet Ukrainan ja Venäjän välisellä raja-alueella olivat kehittyneet jo jonkin aikaa, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodankäynnin Ukrainaan vuoden 2022 helmikuussa. Tästä alkoi erilaisten tapahtumien ja seurausten ketju, joka vaikuttaa yhä enenevissä määrin myös Venäjän ja Ukrainan alueiden ulkopuolella, etenkin Euroopassa. Nämä geopoliittiset muutokset ja vastakkainasettelu ovat johtaneet moninaisiin pakotteisiin ja vastapakotteisiin, vaikuttaen niin unioni, valtio, kuin myös yksilötasolla saakka. Yksi suurimmista pakoteseurauksista on aloittanut puheet energiakriisistä, josta talven lähestyessä on tullut yhä suurempi huolenaihe. Energiakriisi on seurausta Euroopalle ja EU:lle kriittisen tärkeän Venäjältä tuotavan maakaasun toimituksen tyrehtymisestä.

Vaikka Ukrainan sota on mittaluokaltaan suurin geopoliittinen konflikti Euroopassa vuosikymmeniin, on kuitenkin jo sitä ennen nähty useita energiasektoriin suuressakin mittakaavassa vaikuttaneita kriisejä Venäjän ja toimitusmaiden välillä. Tyypillisesti näiden tapahtumien taustalla on jonkin strategisen päämäärän tavoittelu, ja energiasektorille aiheutuvat ongelmat ovat seurausta näistä. Yhteenotot eivät kuitenkaan aina ole välttämättä geopoliittisia, vaan ne oivat olla myös geoekonomisia. Nämä kaksi poikkeavat merkittävästi toisistaan, vaikka loppujen lopuksi ne toimivat toisinaan täysin samojen intressien ajamisessa sekä tavoittelussa ja omaavat myös samanlaisia piirteitä keskenään. Lähestymistapa vain on erilainen.

Geopolitiikan ja geoekonomian strategioissa huomattavaa roolia ylläpitävät maiden väliset riippuvuussuhteet. Riippuvuussuhteita on monenlaisia ja ne eivät aina ole niin yksinkertaisia ja yksiselitteisiä, kuin voisi olettaa. Monesti riippuvuussuhteilla on taustalla useita eri vaikuttajia ja ne voivat juontaa juurensa kauaskin menneisyyteen. Riippuvuussuhteita aiheuttavia tekijöitä, kuten esimerkiksi tämän tutkielman yhteydessä käsiteltävää maakaasua voidaan käyttää helposti välineenä geopoliittisissa sekä geoekonomisissa strategioissa esimerkiksi sen paikkasidonnaisuuden takia.

Energiasektoriin vaikuttavat konfliktit näkyvät merkittävästi myös normaalissa arjessa ja pahimmillaan hankaloittavat toimintaa alueellisesti huomattavasti. Tämä johtuu siitä, että energian saanti ja sen kohtuuhintaisuus ovat elintärkeitä nykymaailmassa, koska se vaikuttaa kaikkeen toimintakykyyn ja sen ylläpitämiseen.

Tämä tutkielma keskittyy avaamaan lukijalle sen, mitä geopolitiikka, geoekonomia sekä riippuvuussuhteet tarkoittavat ja miten ne näkyvät EU:n ja Venäjän välillä etenkin kaasumarkkinoiden yhteydessä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aliisa Aura, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/