University of Oulu

Hypernatremian esiintyvyys ja sille altistavat tekijät akuutisti sairailla lapsipotilailla

Saved in:
Author: Anttila, Silja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 16
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202212233882
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Anttila, 2022
Publish Date: 2022-12-27
Thesis type: Other thesis
Tutor: Tapiainen, Terhi
Reviewer: Honkila, Minna
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa selvitettiin hypernatremian esiintyvyyttä ja sille altistavia tekijöitä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin akuutisti sairailla lapsipotilailla. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää hypernatremian väestöpohjainen ilmaantuvuus, ilmaantumisaika ja hypernatremialle altistavat riskitekijät.

Tutkimusainestoon kuuluvat kaikki 6.9.2007–6.9.2017 Oulun yliopistollisessa sairaalassa ja lasten päivystyspoliklinikalla hoidetut alle 16-vuotiaat lapsipotilaat (n=46 518). Aineistosta poimittiin hakukriteerien mukaan lapsipotilaat (n=92), joilla esiintyi hoitojakson aikana hypernatremia (natrium≥150mmol/l) ja näille potilaille iän mukaan kaltaistetut verrokkipotilaat (n=181), joilla ei esiintynyt hoitojakson aikana hypernatremiaa (natrium<145mmol/l). Tutkimuspotilaiden sairaskertomukset käytiin johdonmukaisesti läpi, ja niistä kerättiin tiedot SPSS-syöttöpohjaan.

Hypernatremia todettiin 0,2% lasten päivystyspoliklinikan potilaista. Lapsilla, joilla esiintyi hypernatremia hoitojakson aikana, yleisimmät hoidon syy -diagnoosit olivat gastroenteriitti (29%), virusinfektio (16%) ja neurologinen sairaus (16%) (taulukko 1). Hypernatremialle altistavia riskitekijöitä olivat olemassa olevat perussairaudet, kehitysvammaisuus, PEG-ruokintaletku, käytössä oleva säännöllinen lääkitys ja leikkaushoidon tarve (taulukko 2). Päätetapahtumista hypernatremiaan olivat yhteydessä sairaalahoidon tarve, tehohoidon tarve, neurologinen oire hoitojakson aikana ja kuolema hoitojakson aikana (taulukko 3). Hypernatremia oli kehittynyt 50% tapauksista ennen sairaalahoitoa, ja 50% hypernatremia ilmaantui sairaala-hoidon aikana (kuva 1).

Tutkimuksemme perusteella erityisesti lapset ja nuoret, joilla on perussairauksia, jotka vaikuttavat veden juomiseen, hyötyvät todennäköisesti äkillisesti sairaana ollessaan elekt-rolyyttien seurannasta sairaalahoidon aikana.

see all

Subjects:
Copyright information: © Silja Anttila, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.