University of Oulu

ALS : tautimekanismi ja perinnöllisyys

Saved in:
Author: Viiliäinen, Saara1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Biochemistry and Molecular Medicine, Biochemistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202301021002
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Viiliäinen, 2023
Publish Date: 2023-01-02
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Glumoff, Tuomo
Description:

Tiivistelmä

Tässä kirjallisuustutkielmassa tutkitaan ALS:a, eli amyotrofista lateraaliskleroosia. ALS on motoneuronisairaus, jossa liikehermot tuhoutuvat vähitellen. Tästä johtuen lihakset eivät saa käskyjä ja tämä johtaa tahdonalaisen lihaksiston surkastumiseen. ALS:a on kahta eri laatua, sporadista eli satunnaisesti esiintyvää sekä familiaalista eli perheittäin esiintyvää. Tutkielmassa käsitellään näitä kumpaakin, sekä tutkitaan niiden välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä.

Tutkielmassa perehdytään ALS:n taudinkuvaan, ensimmäisiin oireisiin sekä taudin syntyyn vaikuttaviin asioihin, kuten soluissa tapahtuviin prosesseihin ja geeneihin, jotka voivat mahdollistaa sairauden puhkeamisen. Tutkielmassa käsitellään myös ALS:iin läheisesti liittyviä muistin sairauksia, jotka vaikuttavat aivojen etulohkossa sekä pikkuaivoissa.

ALS:in aiheuttajaa ei toistaiseksi tunneta. ALS on Suomessa muita maita yleisempää ja noin 20 %:lla väestöstä on tautia suvussa. Tutkielmassa käsitellään myös sairastumisriskiä sekä siihen vaikuttavia sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä, joita on tutkittu laajasti eri tutkimuksissa vuosien varrella. Lopuksi tarkastellaan ALS:n perinnöllisyyttä ja kuinka ALS:a voidaan hoitaa, sekä millaiset ovat ALS-potilaiden kuntoutusmahdollisuuksia.

see all

Subjects:
Copyright information: © Saara Viiliäinen, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.