University of Oulu

Maisemien ja kehysten välissä : pöytäroolipelaajien tietokäytännöt pelitapahtuman aikana

Saved in:
Author: Laakkonen, Jenni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Information Studies
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 43
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202301031004
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Laakkonen, 2023
Publish Date: 2023-01-03
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Suorsa, Anna
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatintutkielmassa havainnoidaan ja eritellään oululaisten Dungeons & Dragons -pöytäroolipelaajien tietokäytäntöjä. Tutkimus tarkastelee pelitapahtumaa sosiaalisena ilmiönä, jonka teoreettisena viitekehyksenä toimivat Pamela McKenzien arkielämän tietokäytäntöjen malli ja Gary Alan Finen roolipelin kehysteoria. Tutkimus on toteutettu etnografiseen tutkimusstrategiaan pohjautuvana osallistuvana havainnointina, jonka pohjalta saatiin muistiinpano- ja ääniteaineistoa. Tutkimusaineiston analyysissä on hyödynnetty laadullista sisällönanalyysiä ja fenomenologista lähestymistapaa. Tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita siitä, kuinka tietokäytäntöjen mallin tavat ilmenevät pelitilanteessa, ja millaisena tietokäytäntöjen ja roolipelin kehysten suhde näyttäytyy. Tutkimustulosten mukaan tietokäytäntöjen mallia voidaan soveltaa kummassakin tutkittavassa pelikehyksessä, ja eri kehyksiin liittyviä tietokäytäntöjen tapoja pystytään havainnoimaan ja erittelemään. Tutkimus osoittaa, että pelitutkimuksen aiheilla on jatkossakin paljon tarjottavaa sekä tietokäytäntöjen tutkimukselle, että informaatiotutkimuksen muille kiinnostuksen kohteille.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jenni Laakkonen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/