University of Oulu

Katsaus suomalaisten näkemykseen Suomen turvallisuuspolitiikasta sekä maanpuolustuksesta vuosina 2021 ja 2022

Saved in:
Author: Pihlajamäki, Roosa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Mathematics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Pages: 23
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202301071011
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Pihlajamäki, 2023
Publish Date: 2023-01-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Leppälä, Kalle
Päkkilä, Jari
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia suomalaisten näkemyksiä Suomen turvallisuuspolitiikasta ja maanpuolustuksesta vuosina 2021 sekä 2022. Tutkitaan onko taustamuuttujista iällä, sukupuolella, suuralueella tai puoluekannalla ollut vaikutusta vastaajan kokemukseen. Tutkielmassa käytetyt aineistot ovat Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan tilaamat ja Taloustutkimuksen toteuttamat turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimukset vuodelta 2021 ja keväältä 2022. Tutkimukseen vastanneet koostuvat manner-Suomen 15–79-vuotiaasta väestöstä. Tutkimukset ovat osa laajempaa pitkittäisaineistoa. Tutkimuksessa tilastollisina menetelminä on käytetty ristiintaulukointia, Pearsonin riippumattomuustestiä sekä logistista regressioanalyysiä. Pearsonin riippumattomuustestien nojalla taustamuuttujista puoluekannalla ja iällä oli riippuvuutta suhteessa vastemuuttujiin. Tutkimuksen perusteella Suomalaiset kannattavat selkeästi enemmän vuonna 2022 sotilaallista liittoutumista ja pyrkimystä Naton jäseneksi kuin edeltävänä vuonna 2021. Luottamus puolustusvoimiin on molempina tarkasteluvuosina korkealla ja aseellista puolustautumista kannatetaan. Suomalaiset ovat valmiita osallistumaan maanpuolustukseen omien taitojen ja kykyjen mukaan. Sotilaallinen tilanne Suomen lähialueilla seuraavien kymmenen vuoden aikana koetaan vuonna 2022 enemmän uhkaavaksi kuin vuonna 2021. Vastaajat kokivat, että ETYJ, EU, Nato ja YK vaikuttivat Suomen turvallisuustilanteeseen vuonna 2021selkeästi myönteisesti. Ja vastaavasti Kiinan sekä Venäjän vaikutus on kielteinen. Vuonna 2022 suomalaiset kokivat, että ETYJ, EU, Nato, YK ja USA vaikuttavat Suomen turvallisuustilanteeseen myönteisesti ja kielteisesti vaikuttavat Kiina ja Venäjä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Roosa Pihlajamäki, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/