University of Oulu

Talouden tasapainomallit

Saved in:
Author: Puronhaara, Manu Markunpoika1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Mathematics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.1 MB)
Pages: 18
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202301091012
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Puronhaara, 2023
Publish Date: 2023-01-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Laitinen, Erkki
Myllylä, Kari
Description:

Tiivistelmä

LUK-tutkielmassa käsitellään talouden tasapainomalleja. Tasapainomalleja kuvataan lineaarisilla kysynnän- ja tarjonnanfunktioilla. Näistä funktioista haetaan tarjonnan ja kysynnän tasapainoa eli kohtaa, milloin kysyntä- ja tarjontafunktiot leikkaavat toisensa. Tämä leikkauskohta antaa tasapainohinnan ja -määrän. Lineaarisesta riippuvuudesta saadaan yleistettyä epälineaarinen riippuvuus. Tällöin kysyntä- ja tarjontafunktio eivät enää ole lineaarisia, vaan ne ovat käyriä, jotka riippuvat tuotteen hinnasta P ja muuttujista a ja b. Tietämättä funktioista sen enempää, ei enää päästä suoraan käsiksi tasapainohintaan tai -määrään, mutta osittaisderivaattojen avulla funktiosta saadaan edelleen tietoa. Osittaisderivaattoja otettaessa pitää osata käyttää derivoinnin ketjusääntöä. Yhden tuotteen epälineaarisesta mallista päästään kahden tuotteen tasapainomalliin, joka toimii pääpiirteittäin samalla tavalla, kuin yhden tuotteen tasapainomalli, mutta nyt tuotteiden kysyntään vaikuttaa välillisesti myös toisen tuotteen hinta tuotteen oman hinnan ja muuttujien a, b, c ja d lisäksi. Nämä muuttujat voivat esimerkiksi olla tuotteen valmistukseen vaikuttavia muuttujia, jotka esimerkiksi vaikuttavat tuotteen hintaan. Kahden tuotteen epälineaarisen mallin jälkeen käsitellään hieman yrityksen tuoton maksimointia, joka hyödyntää kyseisiä malleja. Reaalimaailmassa yhden ja kahden tuotteen tasapainomallit eivät sen sijaan ole mielekkäitä, sillä tuotteiden kysynnät ja tarjonnat ovat monimutkaisilla tavoilla kietoutuneita toisiinsa. Siksi on kehitetty malli, joka toimii n määrälle eri tuotteita. Tässä mallissa hyödynnetään matriiseja ja lausetta, joka antaa yhtälön, jolla päästään käsiksi vertaileviin tasapainoarvoihin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Manu Markunpoika Puronhaara, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/