University of Oulu

Jäätiköt ja ilmasto

Saved in:
Author: Tanninen, Auroora1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu Mining School
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202301111018
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Tanninen, 2023
Publish Date: 2023-01-12
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Lunkka, Juha
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkielmassa käsitellään maapallon jäätiköiden ja ilmaston vuorovaikutusta. Tutkielmassa perehdytään jäätiköiden ja ilmaston perusmuuttujiin sekä prosesseihin, käydään läpi jäätiköiden ja ilmaston vuorovaikutussuhteita, ja niiden syitä ja seurauksia.

Teollisen vallankumouksen jälkeinen antropogeenisistä syistä johtuva ilmastonmuutos on lisännyt maailmanlaajuisesti huolta jäätiköiden sulamisesta ja niiden roolista ilmastonmuutosprosesseissa. Laajat mannerjäätiköt eivät reagoi ainoastaan ilmaston muutoksiin, vaan myös vaikuttavat ilmaston kehitykseen. Mannerjäätiköiden rooli ilmaston muokkaajana on huomattava. Aihetta käsittelevä tutkimus on tärkeää muun muassa elinympäristöjen ja eliöstön säilyttämisen kannalta.

Ilmasto on jatkuvassa muutoksessa. Ilmaston pitkien kuin lyhyiden aikavälien eri laajuiset muutokset ovat luonnollisia tapahtumia, jotka tapahtuvat ilmaston eri muuttujien vuorovaikutuksen tuloksena. Muutokselle on harvoin yhtä ainoaa syytä. Taustalla on usein monen tekijän yhteisvaikutus. Muutos ilmastojärjestelmän missä tahansa muuttujassa aiheuttaa palautteen. Palaute vie ilmastojärjestelmää joko siihen suuntaan, mihin se oli jo menossa tai kääntää muutoksen suuntaa ja usein vakauttaa ilmastoa.

Tarkasteltaessa muuttuvaa sekä tulevaisuuden ilmastoa ei voida sivuuttaa jäätiköiden roolia. Muutokset jäätiköiden massoissa voivat aiheuttaa muun muassa vaihtelua merenpinnan korkeudessa ja maapallon keskimääräisessä heijastuvuuskyvyn suuruudessa. Tutkielma antaa katsauksen jäätiköiden muodostumisesta ja dynamiikasta, ilmaston perusmuuttujista sekä jäätiköiden ja ilmaston vuorovaikutuksesta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Auroora Tanninen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/