University of Oulu

Pohjavesimikrobien koostumus suhteessa liuenneen hiilen määrään

Saved in:
Author: Tauriainen, Jonna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Biology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.9 MB)
Pages: 46
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202301121019
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Tauriainen, 2023
Publish Date: 2023-01-12
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pirttilä, Anna-Maria
Lehosmaa, Kaisa
Reviewer: Mustonen, Kaisa-Riikka
Viljakainen, Lumi
Description:

Tiivistelmä

Pohjavedet ovat suurimpia puhtaan juomaveden tuottajia. Euroopassa jopa 75 % ihmisistä käyttää pohjavesiä ensisijaisena juomaveden lähteenä, mikä tekee niistä ihmisille tärkeän ekosysteemipalvelun. Ekosysteemeinä pohjavedet ovat yleensä vähäravinteisia, kylmiä ja pimeitä. Näissä vesissä elävät mikro-organismit hyödyntävät veteen liuenneita aineita puhdistaen vettä. Vapaasti pohjavesissä elävät mikrobit ovat huonosti tunnettuja, sillä niiden tutkiminen on haastavaa. Näytteenotto pohjavesistä on sijainnin sekä maasto-olosuhteiden vuoksi hankalaa, ja mikrobit ovat herkkiä olosuhteiden muutoksille. Niiden tutkiminen on kuitenkin oleellista puhtaan juomaveden takaamisen vuoksi.

Tutkimuksessani käytin kahta eri menetelmää, yhtenä perinteistä mikrobiologista kasvatusmenetelmää, jolla kuitenkin saadaan kasvatettua vain murto-osa pohjavesistä löytyvistä mikro-organismeista. Toinen käytetyistä menetelmistä, molekyylibiologinen metagenomiikka, mahdollistaa kokonaisten mikrobiyhteisöjen sekä niiden metaboliapotentiaalin tutkimisen ympäristönäytteistä.

Tutkimuksessani haluttiin selvittää, millaisia mikrobeja boreaalisen alueen pohjavedestä löytyy, ja miten ne kykenevät hyödyntämään veteen ympäristöstä liuennutta hiiltä. Yhdistämällä metagenomiikkaa sekä puhdasviljelynäytteitä, saatiin monipuolista dataa sekä lajeista, joita voidaan kasvattaa laboratoriossa, että niistä, joita ei voida viljellä.

Tutkimuksessa havaittiin erilaiset lajikoostumukset hiilen määrältä eriävien näytteenottopaikkojen välillä. Näytteistä löydettiin reilusti proteobakteereja, kuten Burkholderiaceae-heimon bakteereja, ja näytteiden yleisimmät geenit liittyvät energian tuotantoon. Metagenominäytteistä löydettiin myös patescibakteereja ja muita mikrobeja, joiden kasvatus laboratoriossa on haastavaa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jonna Tauriainen, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.