University of Oulu

Lastauksen ja kuljetuksen resurssien optimointi

Saved in:
Author: Penttinen, Mikko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu Mining School
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 47
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202301171041
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Penttinen, 2023
Publish Date: 2023-01-17
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Zhang, Zongxian
Suokas, Arto
Reviewer: Zhang, Zongxian
Description:

Tiivistelmä

Lastaus ja kuljetus ovat yksiä tärkeimpiä kaivoksen toimintoja ja niillä on suuri vaikutus kaivoksen tuotantoon ja kannattavuuteen. Lastaus- ja kuljetusoperaatiot ovat tärkeää pitää tehokkaana ja myös käytössä olevat lastauksen- ja kuljetuksen resurssit olisivat hyvä pitää tehokkaassa käytössä. Kaivosolosuhteissa tämä ei ole kuitenkaan helppoa ja resurssit ovat usein vaikea saada tehokkaaseen käyttöön.

Työn tarkoituksena on saada Kevitsan kaivoksen lastauksen- ja kuljetuksenresurssit tehokkaampaan käyttöön ja näin saataisiin myös kaluston alhaiset käyttöasteet kohoamaan. Työn alussa pyritään selvittämään ja tutkimaan eri vaihtoehtoja ja tapoja, joilla resurssit saataisiin tehokkaampaan käyttöön. Tutkimuksissa pyritään myös hyödyntämään teoriaa lastauksesta ja kuljetuksesta ja käyttöasteen parantamisesta.

Työssä Kevitsan kaivoksella ja lastauksen ja kuljetuksen mukana vietetään useita päiviä, jotta prosessi tulisi tutuksi ja ongelmakohdat avautuisivat paremmin. Työn aikana suoritettiin vierailu myös Ruotsiin Aitikin kaivokselle ja tutustuttiin heidän menetelmiinsä ja kokemuksiinsa liittyen lastaukseen ja kuljetukseen. Tutkimusten ja Kevitsan nykytilanteen pohjalta työssä aletaan kehitellä erilaisia vuorojärjestelmiä ja lisävuoroja lastaukseen ja kuljetukseen.

Työssä tarjotaan useita vuorojärjestelmä vaihtoehtoja lastauksen- ja kuljetuksenresurssien optimointiin. Vaihtoehtoja analysoidaan useilla eri kaivokselle merkityksellisillä tuloksilla. Sen jälkeen pohditaan niiden sopivuutta Kevitsan kaivoksen lastaukselle ja kuljetukselle ja vallitseviin olosuhteisiin.

Optimization of loading and hauling resources

Abstract

Loading and transportation are one of the most important functions of the mine and have a great impact on the production and profitability of the mine. It is important to keep loading and transport operations efficient, and it would also be good to keep the available loading and transport resources in efficient use. In mining conditions, however, this is not easy and resources are often difficult to use effectively.

The purpose of the work is to get the loading and transportation resources of the Kevitsa mine to be used more efficiently, and in this way the low utilization rates of the equipment would also be increased. At the beginning of the work, the aim is to find out and investigate different options and ways to use the resources more efficiently. The research also aims to utilize the theory of loading and transportation and improving utilization.

Several days are spent at the Kevitsa mine, along with loading and transportation, so that the process becomes familiar and the problem areas are better revealed. During the work, a visit was also made to the Aitik mine in Sweden and we got to know their methods and experiences related to loading and transportation. Based on the research and Kevitsa’s current situation, the work begins to develop different shift systems and additional shifts for loading and transportation.

The work offers several different options for optimizing loading and transport resources. Alternatives are analyzed with several different results relevant to the mine. After that, we will consider their suitability for loading and transporting the Kevitsa mine and the prevailing conditions

see all

Subjects:
Copyright information: © Mikko Penttinen, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.