University of Oulu

Induktiokuumennusjärjestelmän suunnitteluperiaatteet

Saved in:
Author: Suuronen, Eemeli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.8 MB)
Pages: 99
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202301181047
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Suuronen, 2023
Publish Date: 2023-01-18
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Liedes, Toni
Reviewer: Liedes, Toni
Alatalo, Juho
Description:

Tiivistelmä

TL Solution Oy on teollisiin käyttötarkoituksiin induktiokuumennusjärjestelmiä suunnitteleva ja valmistava yritys. Diplomityön tarkoitus oli luoda ohjeistus induktiokuumennusjärjestelmien suunnittelusta TL Solution Oy:lle. Tämä koettiin tarpeelliseksi, koska ilmiönä induktiokuumennus on laaja ja kaikkia suunnittelussa huomioon otettavia asioita ei ole dokumentoitu tai niiden vaikutusta järjestelmän suunnitteluun ei ole täysin tiedostettu.

Teollisesta induktiokuumennuksesta löytyy suomenkielisiä teoksia varsin rajallisesti. Myöskään englanninkielisissä teoksissa ei induktiokuumennusta ole usein käsitelty tietyn toiminnallisuuden täyttävän laitteiston rakentamisen näkökulmasta. Lisäksi haluttiin tutkia voiko asiakaskontaktia nopeuttaa erilaisten apuvälineiden avulla. Tästä esimerkkinä työhön valikoitui Excel-pohjaisen laskurin tekeminen, jonka avulla voidaan alustavasti laskea induktiogeneraattorin lämmitystehon tarve sekä induktiokelan induktanssilaskuri kelan ja generaattorin yhteensopivuuden varmistamiseksi.

Työ suoritettiin kirjallisuuskatsauksena keräämällä riittävän kattava teoriapohja, johon ohjeistus pohjautuu. Tehty teho- ja induktanssilaskuri on toimiva ja parempi kuin netissä olevat vastaavat laskurit, mutta toiminnaltaan rajallinen. Laskuri on kuitenkin konseptina erittäin toimiva ja nopea tapa saada alustavaa tietoa järjestelmän toteuttamiskelpoisuudesta lämmitystehon ja kelan yhteensopivuuden näkökulmasta.

Induction heating systems general design principles

Abstract

TL Solution Oy is a company which designs and manufactures induction heating systems meant to be used for industrial applications. One purpose of this master’s thesis was to make a manual for TL Solution Oy about design principles of these type of systems. Reasoning for this type of topic was that induction heating as a heating method is a very vast topic and to give a unified text which goes through all of these things that need to be taken into account when designing induction heating systems might prove useful. Another reason for choosing this topic was that there weren’t any comprehensive books about induction heating written in Finnish and even the English ones don’t go through what the whole process of building an induction heating system from the first customer contact to a proper functional system entails. There was also a need to research if the useability of an induction heating for a certain task could be assessed quickly to quicken the start of the manufacturing process of the induction system. This was done with an Excel based calculator which allowed quickly to calculate an approximation of total induction heating power needed to heat a product and to verify compatibility of an induction generator and induction coil.

General design principles and recommendations given in the instructions and the implementation of the calculator were made possible by gathering large enough theory base about induction heating from various books, scientific journals, and articles. As for the results of the thesis it can be said that the calculator made is indeed fast and a good way for getting quick idea about compatibility of induction heating and its useability but has some problems with accuracy caused by the complexity of the induction heating and heating as a phenomenon.

see all

Subjects:
Copyright information: © Eemeli Suuronen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/