University of Oulu

Jaottomat polynomit

Saved in:
Author: Hynynen, Johanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Mathematics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Pages: 28
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202301191056
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Hynynen, 2023
Publish Date: 2023-01-20
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Leinonen, Marko
Myllylä, Kari
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaattitutkielmassa käsittelen polynomien jaottomuutta. Määrittelen polynomien jaottomuuden sekä todistan Eukleideen algoritmin pohjalta, että jokainen polynomi voidaan yksikäsitteisesti jakaa jaottomiin tekijöihin. Lisäksi todistan, että kokonaislukukertoiminen polynomi on jaollinen kokonaislukujen renkaassa jos ja vain jos se on jaollinen rationaalilukujen renkaassa. Tämän jälkeen esittelen ja todistan erilaisia kriteerejä, joiden avulla erilaisia polynomeja voidaan osoittaa jaottomaksi, ja lisäksi havainnollistan näitä kriteereitä esimerkein.

Ensimmäinen esitelty kriteeri on Eisensteinin kriteeri, jonka mukaan polynomi on jaoton, mikäli se täyttää seuraavat ehdot. Ensimmäinen ehto on, että sen kaikki kertoimet suurinta astetta olevan termin kerrointa lukuun ottamatta ovat jaollisia jollakin alkuluvulla. Toinen ehto on, että sen suurinta astetta olevan termin kerroin ei ole jaollinen kyseisellä alkuluvulla, ja kolmas ehto on, että vakiokerron ei ole jaollinen tämän kyseisen alkuluvun neliöllä.

Toinen esitelty kriteeri on kriteeri, jonka mukaan polynomi joka koostuu vain ja ainoastaan neljännen asteen termistä jonka kerroin on 1, toisen asteen termistä jonka kerroin on jokin kokonaisluku, ja vakiotermistä joka on jonkin kokonaisluvun neliö, on jaollinen jokaisen alkuluvun jäännösluokkarenkaassa.

Kolmanneksi esitellyn kriteerin mukaan polynomi on jaoton, mikäli se saavuttaa tarpeeksi pienen arvon vähintäänkin sen astetta vastaavalla määrällä sellaisia kokonaislukuja, jotka eivät ole sen juuria.

Viimeisenä käsitellään sellaisia polynomeja, jotka koostuvat neljästä termistä siten, että korkeinta astetta olevat termin kerroin on 1, toiseksi ja kolmanneksi korkeinta astetta olevien termien kertoimet ovat joko 1 tai -1 riippumatta toisistaan, ja vakiotermi on joko 1 tai -1. Tätä muotoa olevia polynomeja koskevan kriteerin mukaan niiden jaollisuus riippuu yksinomaan siitä, onko niillä juuria, jotka ovat ykkösen juuria.

see all

Subjects:
Copyright information: © Johanna Hynynen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/