University of Oulu

Liimapuun tyypilliset rakennejärjestelmät

Saved in:
Author: Tammela, Misa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 27
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202301191057
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Tammela, 2023
Publish Date: 2023-01-20
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Kangaspuoskari, Matti
Lahtinen, Hannu
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintyön tarkoituksena oli tutustua kirjallisuuden avulla liimapuun käyttöön rakentamisessa. Kandidaatintyön tutkimusmenetelmä on empiirinen. Työssä kerätään ja analysoidaan alan kirjallisuuden havaintoja ja aineistoja kuten suunnittelua ohjaavia standardeja, erilaisia artikkeleita ja teoksia. Työssä pyritään selvittämään liimapuun ominaisuuksia ja soveltuvuuksia erilaisiin käyttökohteisiin sekä perehdytään liimapuutuotteille asetettuihin suunnitteluvaatimuksiin ja -edellytyksiin.

Aiheesta löytyy kattavasti luotettavaa tietoa ja työssä havaitaan, että liimapuu soveltuu kantavaksi rakenteeksi erityisesti rakenteissa, joissa on suuret jännevälit. Lisäksi työssä selviää, kuinka monimuotoisia käyttökohteita liimapuulla on rakentamisessa ja miksi liimapuu on hyvä vaihtoehto teräs- ja betonirakenteiden ohella.

Typical structural systems of glued laminated timber

Abstract

The purpose of the bachelor’s thesis was to get to know the use of glued laminated timber (glulam) in construction based on previous literature. The research method of the thesis is empirical. The work collects and analyzes observations and materials from the field’s literature, such as design standards, various articles and works. The work aims to find out the properties and applicability of glulam for various applications and familiarize with the design requirements and conditions set for glulam products.

There is extensive reliable information about the subject. The work shows that glulam is suitable for a load-bearing structure, especially in structures with large spans. In addition, the work will reveal how diverse applications glulam has in construction and why glulam is a good alternative to steel and concrete structures.

see all

Subjects:
Copyright information: © Misa Tammela, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.