University of Oulu

Syntetisoitavien RTL-mallien koodaussäännöt

Saved in:
Author: Kestilä, Rasmus1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Electrical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202301201062
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Kestilä, 2023
Publish Date: 2023-01-20
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Lahti, Jukka
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatin työssä perehdytään RTL-mallien koodaukseen, niin että kirjoitettu koodi voidaan syntetisoida logiikkaporteiksi sekä rekistereiksi.

Työssä käydään aluksi läpi kombinaatio- sekä sekvenssilogiikan perusteet ja ominaisuudet. Myöhemmässä vaiheessa tarkastellaan, millaisia vaatimuksia syntetisoitavilla kombinaatio- ja sekvenssilogiikkamalleilla on, jotta ne toimivat oikein.

Lisäksi työ sisältää esimerkkejä virheellisistä RTL-malleista ja niiden tutkimista. Virheellisiä malleja myös tarkastetaan Cadence JasperGold SuperLint -ohjelmalla ja tarvittavat korjaukset käydään läpi niin, että RTL-mallit pystytään syntetisoimaan.

Coding rules for synthesizable RTL models

Abstract

In this bachelor’s thesis we familiarize ourselves with the coding of RTL models, so that these models can be synthesized to logic gates and registers.

The work initially covers the basics and features of combinational and sequential logic. Later we will look at what kind of requirements does synthesizable combinational and sequential logic models need to work correctly.

In addition, the work includes examples of incorrect RTL models and examining of them. The incorrect models are also checked with Cadence JasperGold SuperLint tool and necessary corrections are looked over, so that the RTL models can be synthesized.

see all

Subjects:
Copyright information: © Rasmus Kestilä, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.