University of Oulu

Alueellinen identiteetti kuntaliitoskontekstissa : esimerkkinä Ylikiimingin ja Oulun välinen kuntaliitos 2009

Saved in:
Author: Parkkinen, Veera1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Geography
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 55
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202301201065
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Parkkinen, 2023
Publish Date: 2023-01-20
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ridanpää, Juha
Zimmerbauer, Kaj
Reviewer: Zimmerbauer, Kaj
Ridanpää, Juha
Description:

Tiivistelmä

Kuntaliitokset ovat puhuttaneet jo parin vuosikymmenen ajan ihmisiä. Ihmisten kokemukset ja tunteet kuntaliitoksia kohtaan vaihtelevat kunnittain. Liitoskuntiin kohdistuvista seurauksista on kuitenkin kirjoitettu suhteellisen vähän. Tässä tutkimuksessa pohditaan alueellisen identiteetin vaikutusta kuntaliitoksiin sekä edistävänä että estävänä tekijänä. Esimerkkitapaukseksi on valittu Ylikiimingin ja Oulun välinen kuntaliitos, joka tapahtui vuonna 2009. Ylikiiminki oli ensimmäinen Oulun kaupunkiin liittynyt kunta. Ylikiimingissä on ymmärretty olevan vahva alueellinen identiteetti, joka näkyy edelleen, vaikka itsenäistä kuntaa ei ole ollut olemassa enää yli kymmeneen vuoteen. Tämän tutkimuksen aineistona toimii avoimella kysymyksellä Ylikiimingin puskaradio Facebook ryhmästä kerätty aineisto sekä ryhmähaastatteluaineisto. Aineiston pohjalta pohditaan alueellisen identiteetin vaikutusta kuntaliitoksissa ja esimerkkitapaukseen liittyviä tutkimuskysymyksiä: millainen on ylikiiminkiläinen identiteetti ja miten se eroaa oululaisesta, mitä merkitystä Ylikiimingissä asumisella on, ja miten ylikiiminkiläisyys koetaan ja millaisia ikäryhmien välisiä eroja on. Aineiston perusteella ylikiiminkiläinen on maalla asuva, toisista huolta pitävä, sinnikäs ja ahkera, toisin kuin itsekeskeinen ja malttamaton oululainen. Ylikiimingissä asuminen merkitsee omaa rauhaa, luontokeskeisyyttä ja muiden huomioimista. Ylikiiminkiläisyys koetaan vahvana identiteettinä ja sitä siirretään uusille sukupolville periteiden ylläpidon välityksellä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Veera Parkkinen, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.