University of Oulu

Kylmän sodan cowboy : Suomen Sosialidemokraatin, Helsingin Sanomien ja Uuden Suomen suhtautuminen Ronald Reaganin presidenttiehdokkuuteen vuosina 1979–1980 ja 1983–1984

Saved in:
Author: Niiranen, Waltteri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 97
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202301201066
Language: Finnish
Published: Oulu : W. Niiranen, 2023
Publish Date: 2023-01-23
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Alenius, Kari
Oinas-Kukkonen, Henry
Reviewer: Alenius, Kari
Oinas-Kukkonen, Henry
Description:

Tiivistelmä

Pro gradu -työ tutkii kolmen suomalaisen sanomalehden, Suomen Sosialidemokraatin, Uuden Suomen ja Helsingin Sanomien suhtautumista yhdysvaltalaisen näyttelijätaustasta ponnistaneen poliitikon Ronald Reaganin presidenttiehdokkuuteen. Reagan valittiin Yhdysvaltain presidentiksi vuonna 1980 ja jatkokaudelle vuonna 1984 aikana, jolloin maailmassa vallitsi kylmä sota Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton sekä niiden liittolaisten välillä. Suomen lehdistöä vaivannut 1970-luvun ulkopoliittisista motiiveista kummunnut varovaisuus oli alkanut väistymään ja 1980-luku aukeni lehdistön vapautuvana vuoskikymmenenä. Miten ajan henki todella näkyi suhtautumisessa kylmän sodan cowboyhin kiristyvien suurvaltasuhteiden ja asevarustelukilvan maailmassa, kun pahinta mitä saattoi odottaa oli supervaltojen välinen ydinaseilla käytävä kolmas maailmansota?

Tämä pro gradu lähestyy kolmen sanomalehden sisältöjä historiallisen lähdekritiikin avulla. Metodina hyödynnetään Norman Faircloughin asettamia sisältöanalyysin keinoja, jotka kohdistavat huomion niin mediadiskursseihin, representaatiooihin kuin intertekstuaalisiin seikkoihinkin. Aikansa yhteiskunnallisen ilmapiirin, poliittisten sidonnaisuuksien ja taloudellisten kytkösten vaikutusta arvioidaan jokaisen sanomalehden kohdalla suhteuttamalla ne oman aikansa kontekstiin. Osansa analyysista saavat niin poliittiset motiivit, Suomen asema kylmän sodan maailmassa kuin neuvostojournalistin säännöllinen hyödyntäminen kolumnistinakin.

Työ vastaa kysymyksiin siitä, miten Hollywood-näyttelijänä tunnetun Reaganin voitonmahdollisuuksiin uskottiin vuonna 1980, miten hänen poliittis-aatteellisia pyrkimyksiään arvioitiin, mitä arvioita herätti hänen ydinaserajoituksia vastustavat puheensa ja minkälaisen tuomion sai Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaa johtaneen republikaanin haikailut jatkokaudesta vuonna 1984. Kylmän sodan cowboy antaa historiallisen selityksen sille, miksi suomalaislehdistö käsitteli monenkirjavaa suurvaltajohtajaa omalla tavallaan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Waltteri Niiranen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/