University of Oulu

Laitesuunnittelu lampaanjalan kinematiikan tutkimuksiin

Saved in:
Author: Pelttari, Sara1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202301231067
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Pelttari, 2023
Publish Date: 2023-01-23
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Louhisalmi, Yrjö
Description:

Tiivistelmä

Työ pohjautuu laajempaan tutkimukseen, jonka tarkoitus on kehittää polveen kohdistuvien nivelrikkojen hoitomahdollisuuksia. Työssä suunnitellaan laite, jota käytetään lampaan polven taipumista tarkastelevissa tutkimuksissa. Työn tuloksena suunniteltu laite on tehty RESTORE- projektille, heidän meneillään olleeseen tutkimukseensa. Laitteiston suunnittelussa ja esittelyssä on hyödynnetty Autodeskin tarjoamaa Inventor Professional (2021 & 2022) -ohjelmistoa. Työn tärkein tavoite oli suunnitella mekaaninen lampaanjalkaa taivuttava laite, jota voitaisiin hyödyntää kyseisessä tutkimuksessa. Työssä esitellään kaksi laitteesta muodostunutta versiota: prototyyppi ja lopullinen laite. Laitteista esitellään niiden tekninen toiminta, valmistus, sekä käytännön toimivuus. Lisäksi työssä esitellään yleisesti tuotesuunnitteluprosessia ja tietokoneiden hyödyntämistä näissä prosesseissa, sekä kerrotaan lyhyt teoria nivelrikoista ja niiden hoidoista.

Designing device for sheep leg kinematics research

Abstract

The thesis is based on research aimed at developing solutions for the treatment of Osteoarthritis by cartilage regeneration. In this thesis a device will be designed for examining sheep knee while bending. The device designed will be used in RESTORE-project for their ongoing study. Inventor Professional (2021 & 2022) program developed by Autodesk has been used in designing and introducing model of the device.

The goal of this thesis was to design a mechanical device for bending a harvested sheep leg. Two different device versions are introduced in this thesis: a prototype and the final device. Working principles, manufacturing, and practical functioning of the devices are explained. In addition, there is a common introduction to the product design processes and the use of computers in it, and a short theory about Osteoarthritis and its treatments.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sara Pelttari, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/