University of Oulu

Puurakennusten vaipparakenteiden vertailu : CLT ja puurunko

Saved in:
Author: Junttila, Samppa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Civil Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 37
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202301241073
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Junttila, 2023
Publish Date: 2023-01-24
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Lahtinen, Hannu
Description:

Tiivistelmä

Työn tarkoituksena ja tavoitteena on selvittää kahden puisen vertailurakenteen ominaisuuksien eroavaisuuksia ja niiden mahdollisia vaikutuksia terveyteen sekä kustannuksiin. Tutkimus toteutetaan osin kirjallisuuskatsauksena ja osin rakennusfysikaalisten suureiden laskentana. Vertailurakenteina toimivat CLTelementtiseinärakenne ja mineraalivillaeristeinen puurunkoseinä.

Massiivipuurakenteisten ulkoseinien lämmöneristävyys saa olla ympäristöministeriön määräysten mukaan heikompi kuin runkorakenteisen seinän. Vertailurakenteista CLT seinällä on noin kolmasosan heikompi lämmöneristävyys kuin monikerroksisella puuseinärakenteella, joka vaikuttaa suoraan lämmityskustannuksiin. CLT rakennuksessa lämmityskustannukset ovat kolme kertaa suuremmat kuin rankarunkoisessa rakennuksessa ulkoseinien lämpöhäviön osalta.

Puulla sisäpintamateriaalina on psykologisia ja sosiaalisia vaikutuksia tilan käyttäjiin. Vertailurakenteista CLT-rakenteella voidaan saavuttaa näitä hyötyjä. Terveydellisten hyötyjen tavoittelusta kuitenkin joutuu maksamaan enemmän, sillä valmistuskustannuksiltaan CLT-rakenteiset ulkoseinät ovat paljon kalliimmat, mutta rakennusten kokonaiskustannuksiltaan hintaero samanlaisissa kohteissa on muutaman prosentin luokkaa.

Comparison of wooden buildings envelopes : CLT and wooden-framed structures

Abstract

The purpose and goal of this thesis is to examine differences in properties, health effects and building physics of two wooden reference structures. Research in this thesis is carried out by a literature survey and partly by an analysis of physical quantities of building structures. The structures in comparison are a cross laminated timber (CLT) element and a wooden-framed structure with mineral wool insulate.

According to the regulations of the Ministry of the Environment, thermal insulation of external walls in the CLT buildings is allowed to be weaker than wooden-framed external walls. Thermal insulation of the CLT wall is about one third of thermal insulation of the wooden-framed wall structure, which directly affects the heating costs, which are also three times higher in the CLT building in terms of heat loss from the outer walls.

Wood as an interior surface material has psychological and social effects on the users of the building. Among the comparative structures, the CLT structure can achieve these benefits. Manufacturing costs of the CLT structured external walls are more expensive than the wooden-framed external walls, but in terms of the total cost of the buildings is of the order of a few percent

see all

Subjects:
Copyright information: © Samppa Junttila, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.