University of Oulu

Unettomuus yksilön ongelmana : unen ja unettomuuden kehykset Helsingin Sanomissa vuonna 2021

Saved in:
Author: Laitinen, Olli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History, Culture and Communication Studies (HistCulComm)
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 46
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202301241076
Language: Finnish
Published: Oulu : O. Laitinen, 2023
Publish Date: 2023-01-25
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Karvonen, Erkki
Sahlgren, Jari
Reviewer: Karvonen, Erkki
Kallinen, Maija
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkielman tavoitteena oli kuvata ja analysoida Helsingin Sanomien vuonna 2021 julkaistuissa uni- ja unettomuusaiheisissa jutuissa esiintyviä kehyksiä, sekä kuvata millainen yksilön rooli niissä on. Toteutin tutkielman laadullisella tutkimusotteella.

Tutkimusaineisto koostui kuudestatoista artikkelista, kymmenestä henkilöjutusta, kahdeksasta tutkimusuutisesta, viidestä kolumnista ja kahdesta mielipidekirjoituksesta, eli yhteensä neljästäkymmenestäyhdestä lehtijutusta. Aineistolle toteutettiin kehysanalyysi.

Tutkielman tulosten mukaan unta ja unettomuutta kehystetään viiden eri kehyksen kautta, jotka ovat teknologiakehys, henkilökohtaisen kokemuksen kehys, asiantuntijakehys, suorittamiskehys sekä yhteiskuntakriittinen kehys. Uniongelmat kehystetään usein ratkaistavissa oleviksi ongelmiksi, ja hyvän unen merkitys terveyden kannalta korostuu tuloksissa. Unesta käytävää keskustelua käydään pitkälti asiantuntijoiden, usein lääkäreiden tai tutkijoiden, sekä tavallisten kokemusasiantuntijoiden toimesta. Uneen liittyvää tietoa jaetaan paljon, niin asiantuntijoiden kuin tavallisten ihmistenkin toimesta.

Tulokset osoittavat, että yksilön vastuulla on muokata oma unensa riittävän laadukkaaksi, ja ratkaista mahdolliset uniongelmat. Yhteiskunnalliset muutostarpeet jäivät unettomuudesta käydyn yksilökeskeisen keskustelun taustalle.

Tutkielma toi uutta tietoa merkittävästä terveysjournalismin aihealueesta eli siitä, miten unesta ja unettomuudesta puhutaan mediassa. Aihe linkittyy laajempaan terveysjournalismin sekä terveysviestinnän keskusteluun. Tutkielmassa saadut tulokset voivat hyödyttää terveysjournalismin parissa työskenteleviä tekemään parempaa ja lukijoille arvokkaampaa terveysjournalismia.

see all

Subjects:
Copyright information: © Olli Laitinen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/