University of Oulu

Ivalolaisnuorten käsityksiä Peräpohjolan murteista

Saved in:
Author: Känsälä, Noora1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202302021091
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Känsälä, 2023
Publish Date: 2023-02-02
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Kunnas, Niina
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatintutkielmassa tutkin ivalolaisnuorten käsityksiä Peräpohjolan murteista. Murrekäsityksien lisäksi tutkin myös ivalolaisnuorten murreasenteita. Tutkimukseni on kansanlingvististä tutkimusta, sillä tutkin nimenomaan maallikoiden murrekäsityksiä ja -asenteita. Keskeisimmät tutkimusongelmani ovat, miten ivalolaisnuoret käsittävät Peräpohjolan murrealueen ja sen yleiset murrepiirteet sekä kuinka he luonnehtivat eri Peräpohjolan murteiden näytteitä. Aineiston olen kerännyt sähköisellä kyselylomakkeella. Vastauksia tuli 48.

Tutkimustulokseni osoittavat sen, että ivalolaisnuoret pitävät Alatornion murrenäytettä kaikista murteellisimpana. Sallan ja Kemin näytteet koetaan taas neutraaleiksi ja yleiskielisiksi. Kittilän näytettä informantit kuvailevat erilaisin adjektiivein, esimerkiksi ystävällinen ja lämmin. Yleisesti ivalolaisnuoret pitävät vokaalienvälistä h:ta Peräpohjolan murteille tyypillisimpänä piirteenä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Noora Känsälä, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/