University of Oulu

Puettavaan teknologiaan liittyvät tiedontarpeet : Reddit -verkkoyhteisön jäsenten tiedontarpeita Oura-älysormuksen unenseurannasta

Saved in:
Author: Hovinen, Tiia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Information Studies
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202302021095
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Hovinen, 2023
Publish Date: 2023-02-02
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Enwald, Heidi
Description:

Tiivistelmä

Erilaiset unenseurantaan tarkoitetut puettavat älylaitteet ovat yleistyneet nopeasti väestön keskuudessa. Tutkimuksen tarkoituksena oli lisätä tietoutta siitä, millaisia tiedontarpeita Oura-älysormuksen käyttäjillä liittyy unenseurantaan.

Tutkimuksen aineisto on koottu Reddit-keskustelufoorumilta ja tutkimusmenetelmänä käytettiin sisällönanalyysiä.

Oura-älysormuksen unenseurantaan liittyvä tiedonhaku voitiin jaotella kolmeen pääluokkaan. Nämä olivat tiedon tarkkuus ja luotettavuus, tiedon tulkinta ja tiedon käytettävyys. Näistä useimmin esiintyi tiedon tarkkuutta ja luotettavuutta koskevia tiedontarpeita. Näitä tiedontarpeita yhdisti yksittäisen yön ja yksittäisen unenlaadun parametria koskevat aiheet kokonaisuuden sijasta. Tiedon käytettävyydestä nousi esille tarve konkreettisille neuvoille ja ohjeille unenlaadun parantamiseksi. Yksittäisistä univaiheista eniten kiinnostusta oli REM-unen lisäämiselle. Tiedon visualisointiin liittyviä tiedontarpeita ei aineistosta noussut esille.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tiia Hovinen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/