University of Oulu

Perustele edes jotenkin älyttömää väittämääsi : karitiiviadjektiivien vokaalivartaloistuminen

Saved in:
Author: Mäntylä, Aleksi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 28
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202302031102
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Mäntylä, 2023
Publish Date: 2023-02-03
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Västi, Katja
Description:

Tiivistelmä

Tutkin kandidaatintutkielmassani karitiiviadjektiivien yksikön partitiivimuotoja, joiden vartalona on konsonanttivartalon sijaan vokaalivartalo. Karitiiviadjektiivin yksikön partitiivimuoto on yleiskielessä konsonanttivartaloinen: uskomaton+ta. Innovatiivisissa vokaalivartalomuodoissa partitiivin tunnus liittyy vokaalivartaloon: *uskomattoma+a. Vokaalivartaloistuminen on kielen morfologinen muutos, jossa konsonanttivartalot korvautuvat vähitellen vokaalivartaloilla. Tutkimusongelmani on, mikä suhde johdoksen leksikaalistuneisuudella on siihen, miten paljon karitiivijohdoksia esiintyy vokaalivartaloisina. Selvitän, missä lekseemeissä vokaalivartaloisia sananmuotoja esiintyy korpusaineistossani. Lisäksi tutkin aineistoni saneiden leksikaalistuneisuutta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aleksi Mäntylä, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/