University of Oulu

Ajan adverbin lähiaikoina käyttö menneeseen viitattaessa

Saved in:
Author: Isometsä, Venla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 27
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202302031103
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Isometsä, 2023
Publish Date: 2023-02-03
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Västi, Katja
Description:

Tiivistelmä

Tutkin kandidaatintutkielmassani ajan adverbin lähiaikoina käyttöä menneeseen viitattaessa. Lähiaikoina-adverbia saatetaan etenkin puhekielessä käyttää synonyymisesti adverbin viime aikoina kanssa, kun halutaan viitata menneeseen aikaan. Yleiskielen mukaisesti lähiaikoina-adverbia tulisi kuitenkin käyttää vain tulevaan viitattaessa.

Tutkimuskysymyksilläni haluan selvittää, kuinka yleistä lähiaikoina-adverbin norminvastainen käyttö aineistossani on ja millaisissa kielellisissä konteksteissa lähiaikoina-adverbin norminvastaista käyttöä esiintyy. Kielellisistä konteksteista tarkastelen erityisesti aikamuotoja ja verbejä, joiden yhteydessä norminvastaisesti käytetty lähiaikoina-adverbi esiintyy.

Tutkielmani teoriaosuudessa käsittelen yleisesti kielenhuoltoa, kielenohjailua sekä normitusta. Tarkastelen myös, miten eri kielioppaat kuvaavat lähiaikoina-adverbin tai muiden lähi-alkuisten ajanilmausten käyttöä.

Olen kerännyt tutkimusaineistoni Kielipankin konkordanssihakuohjelman eli Korpin Ylilauta-keskustelufoorumilta kootusta korpuksesta. Lopulliseen aineistooni päätyi 261 lähiaikoina-tapausta. Aineistoni tapauksista 95 on yksitulkintaisesti norminvastaisia ja 2 kaksitulkintaisia tapauksia. Huomattavan suuri osuus aineistoni norminvastaisista lähiaikoina-tapauksista on tempukseltaan perfektimuotosia. Perfektin lisäksi norminvastaista käyttöä esiintyy imperfektin, pluskvamperfektin, olla-apuverbittömien liittotempusten ellipsimuotojen sekä partisiippien yhteydessä. Verbejä tarkastellessani havaitsin, ettei lähiaikoina-adverbin norminvastaisella käytöllä juurikaan ole yhteyttä mihinkään tiettyihin verbeihin, sillä suurin osa verbeistä esiintyy aineistossani vain kerran tai kahdesti.

see all

Subjects:
Copyright information: © Venla Isometsä, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.