University of Oulu

Hän- ja se-pronominien suositusten vastaisen käytön aktivoimat diskurssit

Saved in:
Author: Kummala, Venla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 43
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202302031109
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Kummala, 2023
Publish Date: 2023-02-03
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Saviniemi, Maija
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintutkielmassani tutkin, mitä diskursseja eli puhumisen tapoja aktivoituu yleiskielen suositusten vastaisen pronominin käytön yhteydessä. Selvitän sähköisen kyselylomakkeen avulla kielenkäyttäjien käsityksiä hän-pronominin käytöstä viittaamassa laitteisiin ja eläimiin ja se-pronominin käytöstä viittaamassa ihmisiin. Analysoin aineistoni sisällönanalyysia ja diskurssianalyysia hyödyntäen.

Kyselyyn vastasi 61 informanttia. Kyselylomake sisälsi kahdeksan suljettua kysymystä ja kolme avointa kysymystä. Tarkastelin syvemmin avoimien kysymyksien vastauksia sisällönanalyysin ja diskurssianalyysin keinoin. Aineistossa aktivoituu 7 diskurssia: kielenkäyttötilanne-, tunne-, ulkoistus-, elollisuus-, normi-, erityisyys- ja tehokeinodiskurssi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Venla Kummala, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/