University of Oulu

”Suomen kieli on uniikki ja erityinen kaikessa omalaatuisuudessaan. Sitä ei saisi korvata muilla kielillä.” : länsiuusmaalaisten lukiolaisten käsityksiä suomen ja englannin kielistä

Saved in:
Author: Lewis, Natalie1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 46
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202302031111
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Lewis, 2023
Publish Date: 2023-02-03
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Karjalainen, Heini
Description:

Tiivistelmä

Selvitän kandidaatintutkielmassani erään länsiuusmaalaisen lukion opiskelijoiden kielikäsityksiä suomen kielestä vertaillen niitä heidän käsityksiinsä englannin kielestä. Kansanlingvistisessä tutkielmassani selvitän kyselylomakkeella esimerkiksi sitä, kuinka usein kumpaakin kieltä käytetään eri tilanteissa, millaiseksi kielten asemat arvioidaan tulevaisuuden Suomessa sekä sitä, kuinka läheisenä, tärkeänä tai hyödyllisenä kumpikin kieli koetaan. Tilastokeskuksen mukaan erityisesti nuorimmat väestönosat käyttävät paljon aikaa internetin ja sosiaalisen median palveluissa, joissa englannin kielelle altistuu useammin kuin kasvokkaisissa kielenkäyttötilantaissa.

Tutkimustuloksista selvisi, että suomea käytetään aina tai usein lähes kaikissa esimerkkitilanteissa (kotona, koulussa, kavereiden ja sukulaisten kanssa, töissä, internetissä, sosiaalisessa mediassa ja videopelatessa), mutta kasvokkaisissa vuorovaikutustilanteissa enemmän kuin englantia. Englanti hahmottui selkeästi virtuaalisen, laitevälitteisen kommunikaation kielenä, jota käytettiin eniten internetissä, sosiaalisessa mediassa ja videopelatessa. Hypoteesini oli, että runsas altistus englannille ja kielen käyttö vapaa-ajalla saisi informantit suhtautumaan englannin kieleen suunnilleen yhtä positiivisesti kuin äidinkieleensä suomeen. Päinvastoin saattaakin olla, että runsas englannin käyttö internetissä ja virtuaalisilla alustoilla saa kielen näyttämään arkipäiväiseltä Suomessa, minkä vuoksi informanteista valtaosa (60 %) arvioi englannin olevan uhka suomen kielen asemalle. Enemmistö informanteista uskoi englannin käytön myös lisääntyvän Suomessa 20 vuoden kuluttua. Kyselylomakkeen avovastauksissa tuli imi, että englannin uhkan arvellaan olevan nimenomaan suomalaisissa puhujissa itsessään, heidän piittaamattomissa asenteissaan ja liiallisessa sekä turhassa englannin kielen käytössä.

Tutkimustuloksissa korostui kielten välinen asema- ja arvoristiriita. Suomi koettiin englantia läheisemmäksi ja ainutlaatuisemmaksi ja suomen säilyttämistä pidettiin englannin säilyttämistä tärkeämpänä. Englantia kuitenkin pidettiin nykyaikaisempana ja valta-asemaltaan vakaampana suomeen verrattuna. Kummankin kielen tärkeys ja henkilökohtainen läheisyys tunnustettiin, mutta suomen kielen säilymisestä kannettiin huolta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Natalie Lewis, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/