University of Oulu

Ekspressiiviverbien muodostus Mikko Rimmisen teoksessa Maailman luonnollisin asia

Saved in:
Author: Maunula, Jenna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 36
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202302031112
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Maunula, 2023
Publish Date: 2023-02-03
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Karjalainen, Heini
Description:

Tiivistelmä

Tutkin kandidaatintutkielmassani ekspressiivisanojen muodostusta Mikko Rimmisen teoksessa Maailman luonnollisin asia. Aineistoksi olen kerännyt teoksesta 79 ekspressiivisanaa, joista 59 on ekspressiivisiä verbejä ja 20 ekspressiivisistä verbeistä johdettuja nomineja. Olen pyrkinyt valitsemaan aineistooni vain harvinaisia ekspressiivisanoja: murresanoja tai mahdollisia uudis- tai tilapäisjohdoksia. Olen hyödyntänyt erityisesti sanakirjoja aineiston keräämisessä sekä analysoimisessa. Tarkastelen aineistoani johto-opin näkökulmasta. Tutkin, että ilmeneekö aineistoni ekspressiivisanoissa toistuvia johto-opillisia kaavoja, joilla ekspressiivisanastoa muodostetaan. Tutkin, ilmeneekö näissä löydöksissä jokin johdostyyppi tai sanaluokka. Lisäksi tutkin, mistä aineistoni lekseemit tai niiden vartaloaines voisi olla peräisin. Tutkin aineistoni lekseemien vartaloaineksen yhteyttä muihin lekseemeihin sanakirjoissa. Tutkielmani tuloksen mukaan ekspressiivistä sanastoa muodostetaan ainakin verbien kohdalla johto-opillisilla muoteilla.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jenna Maunula, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.