University of Oulu

Kylä pohjoisessa : Suvannon kylän kulttuuriympäristöselvitys ja maisemasuunnitelma

Saved in:
Author: Kinnunen, Tuure1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 73.2 MB)
Pages: 68
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202302031114
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Kinnunen, 2023
Publish Date: 2023-02-03
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Soikkeli, Anu
Reviewer: Luusua, Aale
Description:

Tiivistelmä

Diplomityö sijoittuu Pelkosenniemellä sijaitsevaan Suvannon kylään, joka on valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö. Kauniissa ja viljavassa jokilaaksossa sijaitsevalla kylällä on pitkä historia. 1900-luvun alussa elinvoimaisimmillaan oleva kylä hyötyi omavaraisesta maataloudesta, mutta elinkeinorakenteen muutoksen vuoksi kylän väestö on pienentynyt jatkuvasti. Tämän myötä kaunis kylämiljöö on muuttunut suuresti. Rakennukset ovat huonossa kunnossa ja perinnemaisemalle tyypilliset luonnonniityt ovat alkaneet kasvaa umpeen. Tämä työ pyrkii löytämään vastauksia perinnemaiseman säilyttämiseksi ja palauttamiseksi.

Diplomityössä perehdytään kylän historiaan, luontoon ja elinkeinoihin. Suvannon vieressä virtaavan Kitisen patoamisen vaikutukset kylään on nostettu omaksi teemaksi. Nykytilanteeseen on pureuduttu laajan maisema-analyysin kautta, joka selvittää muuttunutta maisemaa ja luo pohjan työssä esiteltävälle maisemasuunnitelmalle. Maisemasuunnitelmassa on esitetty keinoja muuttuneiden alueiden palauttamiseksi ja säilyneiden alueiden suojelemiseksi. Suvannossa tarvitaan mittavia maisemanhoidollisia toimenpiteitä, kuten metsien ja pensoittuneiden alueiden raivausta, laidunnusta ja niittoa. Tavoitteena on mahdollisimman monimuotoinen ja perinteitä kunnioittava, viihtyisä kyläympäristö. Suunnitelmassa on etsitty keinoja myös kylämaiseman elävöittämiselle ja mahdollisen matkailun lisääntymiselle. Diplomityö ottaa kantaa myös Suvannon osayleiskaavaan, jossa on ongelmallisia kohtia maisemanhoidon toteuttamiseksi. Työn lopussa esitellään yhden pihapiirin kunnostussuunnitelma, jota voidaan pitää esimerkkinä myös kylän muiden pihapiirien hoidolle.

Diplomityö toimii toivon mukaan ponnahduslautana ja ohjenuorana Suvannossa tapahtuvalle pitkäjänteiselle perinnetyölle, jonka avulla valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö saataisiin säilytettyä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tuure Kinnunen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/