University of Oulu

Sosiaalisen median markkinoinnin vaikutukset pieniin yrityksiin

Saved in:
Author: Taskila, Siiri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 21
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202302061118
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Taskila, 2023
Publish Date: 2023-02-06
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Hartikainen, Heidi
Description:

Tiivistelmä

Tutkimus kuvaili sosiaalisen median markkinoinnin vaikutuksia pieniin yrityksiin ja se perustui aikaisempaan tieteelliseen aineistoon. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia vaikutuksia sosiaalisen median markkinoinnilla on pieniin yrityksiin ja minkälaisia askeleita pienen yrityksen voisi olla hyvä ottaa sosiaalisen median markkinoinnin suhteen. Tutkimuksessa esiteltiin ensin sosiaalisen median ja sosiaalisen median markkinoinnin käsitteet siten, että niiden sisältö auttaa ymmärtämään kokonaiskuvan tutkimuksen aiheesta. Seuraavaksi eriteltiin tarkemmin eri sosiaalisen median alustojen tarjoamia mittareita ja niiden tuomia hyötyjä, kuten markkinoinnin tarkempaa kohdentamista juuri yrityksen omalle kohderyhmälle. Tämän jälkeen tutkimuksessa käytiin läpi sosiaalisen median markkinointiin liittyviä vaikutuksia niin positiivisessa kuin negatiivisessakin mielessä. Positiivisista vaikutuksista esille nousivat muun muassa sosiaalisen median markkinoinnin kustannustehokkuus sekä toisaalta muiden markkinointikulujen vähentyminen, parempi näkyvyys sekä suusanallisen viestinnän lisääntyminen. Negatiivisista vaikutuksista esille nousivat muun muassa resurssien rajallisuuden tuomat ongelmat, virheiden vaikutus yrityksen maineeseen sekä kysymykset turvallisuuden suhteen.

Tutkimuksen aihe oli tärkeä, koska sosiaalinen media on viime aikoina nostanut päätään erityisesti markkinoinnin osa-alueella yritysten keskuudessa: On tärkeää huomioida sen vaikutukset yrityksiä kohtaan varsinkin tilanteessa, jossa yritys on kiinnostunut markkinoimaan toimintaansa sosiaalisen median avulla ja toisaalta myös silloin, kun arvioidaan sosiaalisen median markkinoinnin kehittymistä tulevaisuutta ajatellen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Siiri Taskila, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/