University of Oulu

Haasteet sosiaalisen ympäristön luomiselle videopeleissä

Saved in:
Author: Honkanen, Antti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 19
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202302131134
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Honkanen, 2023
Publish Date: 2023-02-13
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Kinnula, Marianne
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmassani aihealueenani oli videopelien sosiaalisten ympäristöjen muodostuminen ja niiden haasteet. Tutkimuksen tavoitteena oli kategorisoida haasteita, joita videopelikehittäjä voi kohdata yrittäessään luoda sosiaalista ilmapiiriä omiin verkkopeleihinsä. Tutkielman menetelmänä on kirjallisuuskatsaus.

Tutkielman tärkeimmät tulokset olivat tämänhetkisen tutkimuksen aukkojen havainnollistaminen ja jatkotutkimuksen suunnan löytäminen. Sosiaaliseen kanssakäymisten määrään ja laatuun vaikuttavat tekijät ovat vielä suurelta osin tuntemattomia. Vaikka tutkimusta eri pelien sosiaalisista aspekteista on olemassa, sellaisia kehitysparadigmoja puuttuu, jotka ohjeistaisivat pelien kehittäjiä luomaan sosiaalisia työkaluja sosiaalisen ympäristön ruokkimiseksi peleissä. Tutkimukseni löysi kategorisoitavakseni kolme yleistä haastetta, joita pelien kehittäjä voi kohdata luodessaan videopelejä. Sosiaalisen ympäristön muodostumista haittaa peleissä oleva yhteisen paikan tai paikan tunteen puuttuminen, vaihtuvat sosiaaliset ympäristöt pelaajien vaihtuessa toisiin ja joitakin pelejä koskevan sosiaalisten työkalujen, jotka mahdollistavat pelaajia järjestämään omia ryhmittymiä puutteellisuuden.

Aiempi tutkimus on havainnut, että virtuaaliyhteisöjen tiivistyminen on haastava yhteisen paikan puutteen vuoksi. Ehdotan jatkotutkimusta sille miten virtuaaliyhteisöihin voisi mahdollisesti luoda vahvemman tunteen paikasta paikan puutteen tuottamien haasteiden ratkaisemiseksi virtuaaliympäristöissä kuten myös peleissä. Tutkielma ehdottaa myös tarkempaa tutkimusta eri kehitysparadigmoihin ja niiden vaikutuksiin pelin sosiaalisuudelle.

see all

Subjects:
Copyright information: © Antti Honkanen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/