University of Oulu

Positiivisen psykologian menetelmät varhaiskasvatuksen opettajan tukemiseen

Saved in:
Author: Väisänen, Ella1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202302131135
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Väisänen, 2023
Publish Date: 2023-02-13
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Peltola, Maria
Mäntyjärvi, Marjo
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatintutkielmassa käsittelen sitä miten varhaiskasvatuksen opettajan arjessa näyttäytyy positiivisuus ja positiivinen pedagogiikka ja millainen on positiivinen opettaja. Haluan etsiä vastauksia siihen mitä ovat konkreettiset positiivisen ajattelun lisäämisen keinot ja keskityn varsinkin PERMA- hyvinvointiteorian oppeihin.

Tutkielmassa selvennän ensiksi keskeisiä käsitteitä. Sitten siirryn yleisellä tasolla positiivisen psykologian ja pedagogiikan maailmaan ja pohdin positiivista opettajuutta. Tämän jälkeen käsittelen Martin Seligmanin PERMA-hyvinvointiteoriaa. PERMA on akronyymi hyvinvointiteorialle, joka sisältää viisi hyvinvoinnin elementtiä. Näitä ovat myönteiset tunteet, toimintaan sitoutuminen, välittävät ihmissuhteet, merkityksellisyyden kokemukset sekä asioiden saavuttaminen. Tarjoan konkreettisia tapoja miten PERMA-hyvinvointiteoria voi tukea varhaiskasvatuksen opettajaa. Yksi tärkeimmistä ajatuksista jonka haluan esille nostaa on Leskisenojan (2019, s. 15) sanoma: ”Positiivista pedagogiikkaa täytyy osata elää, jotta sitä̈ voi opettaa”. Viimeisenä teen yhteenvedon ja pohdinnan.

Tutkielman johtopäätösten mukaan se, että kun opettaja itse voi hyvin ja harjoittaa positiivista psykologiaa tietoisesti, vaikuttaa varhaiskasvatuksen laatuun positiivisesti. Tätä kautta opettajan resilienssi vahvistuu ja hän selviytyy arjesta paremmin ja voi tarjota laadukkaampaa varhaiskasvatusta. Opettajan hyvinvointi riippuu paljon opettajasta itsestään ja tässä kuvioon astuu PERMA-hyvinvointiteoria ja yleisesti positiivinen psykologia ja sen tarjoamat konkreettiset menetelmät ja ajatustavat.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ella Väisänen, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.