University of Oulu

Raskaussovellukset, käyttö ja toiminnallisuudet

Saved in:
Author: Hertteli, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 28
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202302151160
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Hertteli, 2023
Publish Date: 2023-02-15
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Isomursu, Minna
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen aiheena on raskaussovellukset. Raskaussovellukset ovat mobiililaitteille suunnattuja sovelluksia, joiden pääasiallisena tarkoituksena on tukea ja antaa tietoa raskaana olevalle henkilölle raskauden eri vaiheissa. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kirjallisuuskatsauksen keinon, mitä sovelluksista ja niiden käytöstä tiedetään sekä millaisia toiminnallisuuksia ne sisältävät. Lisäksi pohditaan kulttuuristen erojen vaikutusta sovelluksiin ja sitä suosittelevatko viralliset tahot niiden käyttöä.

Tutkimuksessa havaittiin, että erilaisia raskauteen liittyviä digitaalisia sovelluksia on tarjolla enemmän kuin mitään muita terveyteen liittyviä sovelluksia. Lisäksi esiin nousi sovellusten tavoittaman käyttäjäryhmän suuruus: USA:ssa jopa puolet odottavista äideistä. Myös huoli raskaussovellusten huonosta laadusta, sekä niiden kehittämiseen liittyvästä säännöstelyn ja valvonnan puutteesta korostui. Kulttuurin vaikusta raskaussovellusten sisältöön ei juurikaan havaittu, mutta tarve kulttuurisesti erikoistuneimmille sovelluksilla tunnistettiin. Huomio kiinnittyi myös sovellusten yksipuoliseen tapaan lähestyä raskautta niin sanotun normaalin raskauden näkökulmasta. Lisää tutkimusta puuttuvan sääntelyn ja valvonnan aiheuttamista seurauksista sovellusten laatuun tarvitaan, jotta ongelman laajuus tunnistetaan ja siihen voidaan reagoida riittävällä vakavuudella.

see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Hertteli, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/