University of Oulu

Kuorma-autojen voimansiirtojärjestelmät

Saved in:
Author: Timonen, Benjamin1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 28
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202302161164
Language: Finnish
Published: Oulu : B. Timonen, 2023
Publish Date: 2023-02-16
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Tuutijärvi, Miro-Tommi
Description:

Tiivistelmä

Kuorma-autojen voimansiirto eroaa huomattavasti henkilöautojen voimansiirrosta. Tässä kandidaatintyössä lukijalle esitellään erilaisia kuorma-autojen voimansiirtojärjestelmän osia ja tapoja, miten kuorma-autojen voimansiirtoa ohjataan. Työssä perehdytään perinteisten polttomoottorilla toimivien kuorma-autojen voimansiirtoon, sekä käsitellään myös markkinoilla yleistyvien hybridivoimanlähteitä käyttävien kuorma-autojen voimansiirron osia. Työn tavoitteena on luoda lukijalle laaja käsitys siitä, millaisia ratkaisuja raskaan kaluston voimansiirrossa voidaan käyttää, ja miten eri ratkaisut vaikuttavat kuorma-auton voimansiirtoon ja muihin voimansiirron komponentteihin. Työn luettuaan lukijalla on myös ymmärrystä voimansiirron mekaanisesta, sähköisestä, pneumaattisesta ja hydraulisesta ohjauksesta.

Työssä havaitaan, että esimerkiksi kuorma-autoihin tarkoitettuja kytkinratkaisuja on olemassa useita, johtuen erilaisista käyttökohteista joihin kuorma-autoja voidaan käyttää. Kuorma-autoissa voi myös olla useita vetäviä akseleita, joihin sovelletaan omanlaista kytkinratkaisua.

Hybridivoimanlähteisiin joudutaan suunnittelemaan täysin omanlaisia voimansiirtojärjestelmiä eri voimanlähteiden yhdistämisen vuoksi. Lisäksi erilaisten hybridijärjestelmien voimansiirron rakenne voi olla täysin erilainen.

Heavy-duty truck drivetrain systems

Abstract

In this thesis, the reader is presented with different parts of heavy-duty truck drivetrain systems and the ways in which the drivetrains of heavy-duty trucks are controlled. This thesis introduces drivetrains of traditional combustion engine powered trucks and looks into drivetrains of trucks with hybrid power sources that are becoming more common on the market. The goal of the thesis is to create a broad understanding for the reader of what kind of solutions can be used in the drivetrains of heavy-duty vehicles, and how different solutions affect the vehicle’s drivetrain components. After reading this thesis, the reader also understands how controlling drivetrains mechanically, electrically, pneumatically, and hydraulically works.

In the work, it is found that there are, for example, several clutch solutions intended for heavy-duty trucks, due to the different uses for which heavy-duty trucks can be used. Heavy-duty trucks can also have several driving axles to which a special clutch solution is applied.

For hybrid power sources, completely unique drivetrain systems must be designed due to the combination of different power sources. In addition, the structure of the drivetrain system of different hybrid systems can be completely different.

see all

Subjects:
Copyright information: © Benjamin Timonen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/