University of Oulu

Raskaiden ajoneuvoyhdistelmien vaatimukset Suomessa ja Pohjoismaissa

Saved in:
Author: Hinkkanen, Arttu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202302161167
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Hinkkanen, 2023
Publish Date: 2023-02-16
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Tuutijärvi, Miro-Tommi
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli selvittää raskaiden ajoneuvoyhdistelmien vaatimuksia Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Vaatimuksia ovat muun muassa akseli-, teli- ja kokonaismassat, mitat sekä rengasmääräykset. Lisäksi pyrittiin selvittämään, minkälaisia moduuliyhdistelmiä saa ajaa missäkin Pohjoismaassa.

Tutkimuksessa hyödynnettiin eri maiden tieliikennelainsäädäntöä sekä viranomaisten ja muiden alan toimijoiden julkaisuja. Selvisi, että Suomen enintään 76-tonniset ja 34,5-metriset ajoneuvoyhdistelmät ovat tällä hetkellä Pohjoismaiden raskaimpia ja pisimpiä.

Pohjoismaiden välillä on jonkin verran hajontaa vaatimuksissa erityisesti yhdistelmien enimmäismittojen ja kokonaismassojen osalta. Ruotsi on sallimassa liikennekäyttöön enintään 74-tonniset yhdistelmät vuonna 2023 ja Tanska suunnittelee aloittavansa lähitulevaisuudessa testiajot enintään 34-metrisillä 72-tonnisilla yhdistelmillä.

Requirements for combined vehicles in Finland and the Nordic countries

Abstract

The aim of this thesis is to investigate the requirements for combined vehicles in Finland and other Nordic countries. The requirements include axle masses, bogie masses and total masses, dimensions, and tire regulations. In addition, the aim is to find out which types of modular combinations are allowed to be driven in which Nordic countries.

The study drew on road transport legislation in the various countries, as well as publications by the authorities and other stakeholders. It was found that Finnish vehicle combinations of up to 76 tons and 34.5 meters are currently the heaviest and longest in the Nordic countries.

There is some divergence between the Nordic countries in terms of vehicle requirements, particularly as regards maximum dimensions and total masses of vehicle combinations. Sweden plans to allow up to 74-tonne combinations to enter service in 2023 and Denmark plans to start driving up to 34-metre 72-tonne combinations soon.

see all

Subjects:
Copyright information: © Arttu Hinkkanen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/