University of Oulu

Luokanopettajien kokemuksia kielteisen matematiikkakuvan vaikutuksesta työhön ja työn vaikutuksesta kuvaan matematiikan opettajana

Saved in:
Author: Saukko, Aida1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 98
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202302171183
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Saukko, 2023
Publish Date: 2023-02-20
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Harmoinen, Sari
Reviewer: Harmoinen, Sari
Filppa, Heidi
Manninen, Emilia
Description:

Tiivistelmä

Tässä pro gradu -tutkielmassa selvitettiin matematiikan negatiivisesti kokeneiden luokanopettajien kokemuksia negatiivisen matematiikkasuhteen vaikutuksista opetukseen. Negatiivinen matematiikkasuhde määritellään tutkielmassa sellaisena matematiikkaan suhtautumisena, jossa yksilöllä ilmenee negatiivisia tunteita ja käsityksiä liittyen niin laajemmin matematiikkaan kuin itseen matematiikan osaajana. Negatiivisen matematiikkasuhteen vaikutuksien lisäksi tutkittiin luokanopettajien kokemuksia tekijöistä, joita he ovat tarvinneet työssä tuekseen, ja jotka ovat auttaneet heitä matematiikan opetuksessa. Kolmantena seikkana selvitettiin luokanopettajien kokemuksia työn vaikutuksista käsitykseen itsestä matematiikan opettajana.

Tutkielman aineisto koostuu kymmenen (n=10) eri uran vaiheissa olevan luokanopettajan yksilöhaastatteluista. Luokanopettajien työkokemuksen määrä vaihteli yhden ja kolmenkymmenen vuoden välillä. Kaikki tutkimukseen osallistuneet olivat naisoletettuja. Tutkimukseen osallistuneet opettajat ovat erään suuren sosiaalisen median ryhmän joukosta tutkimukseen osallistumiseen halukkaiksi ilmoittautuneita luokanopettajia, jotka ovat kokeneet matematiikan itselleen vaikeaksi ja suhteensa matematiikkaan enemmän tai vähemmän kielteiseksi.

Luokanopettajien kokemusten perusteella opettajan epävarma suhde matematiikkaan sekä haastaa ja rajoittaa opettajan toimintaa työssä että näyttäytyy positiivisena voimavarana. Etenkin uran alussa opettajat ovat kokeneet epävarmuutta ja tarvinneet sekä hakeneet työhön tukea esimerkiksi valmiista oppimateriaaleista ja valmistautumalla opetukseen tarkasti. Negatiivisten kokemustensa vuoksi opettajat haluavat oppilailleen positiivisia kokemuksia matematiikasta. Työssä opettajat vähitellen sekä oppivat itse matematiikkaa että oppivat opettamaan matematiikkaa, ja näkemys matematiikasta sekä itsestä matematiikan osaajana alkaa vahvistua. Epävarmuus vähenee toistojen ja positiivisten kokemusten synnyttämän varmuuden lisääntyessä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aida Saukko, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/