University of Oulu

”Siis lapsethan on ihan loistavia, kun ne osaa ajatella niin out of the box.” : tapaustutkimus kouluyritysyhteistyöstä Oulun seudulla

Saved in:
Author: Piippo, Oona1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 77
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202302171186
Language: Finnish
Published: Oulu : O. Piippo, 2023
Publish Date: 2023-02-20
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Harmoinen, Sari
Reviewer: Harmoinen, Sari
Turpeinen, Juha-Matti
Description:

Tiivistelmä

Kouluyritysyhteistyö tarkoittaa koulun ja yrityksen välillä tapahtuvaa toimintaa. Sen tarpeellisuus on korostunut viime vuosikymmeninä niin Suomessa kuin maailmallakin, sillä on pyritty löytämään tapoja, jolla tulevaisuudessa pystyttäisiin vastaamaan työvoimapulaan ja varmistamaan osaava työvoima työmarkkinoilla.

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää peruskoulussa tapahtuneen kouluyritysyhteistyön tekemistä neljän yhteistyöparin kautta. Tutkimuksessa selvitettiin, miten yhteistyö oli rakennettu ja millaista osapuolten välinen yhteistyö oli. Aineisto kerättiin teemahaastatteluilla, jotka toteutettiin kasvokkain ja etähaastatteluina Teamissa. Kyseessä oli laadullinen tapaustutkimus, jossa hyödynnettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä.

Tutkimuksessa saatiin selville, että yhteistöiden sisällön erilaisuudesta huolimatta yhteistyön rakentamisen ja toteutuksen tavat ovat hyvin samankaltaiset. Aloitteen yhteistyöhön on tehnyt koulu, joka yhteistyötä rakentaessa huolehtii pedagogisen toiminnan huomioimisesta. Yritykselle yhteistyöhön osallistuminen on ennen kaikkea arvokysymys. Monet tutkimuksen yrityksistä näkivät yhteistyön investointina tulevaisuuteen.

Yhteistyön rakennusvaiheessa jaetut roolit näyttävät jakautuvan osittain luonnollisesti koulu- ja yritysmaailman erilaisuuden takia. Oppilaslähtöisyys näyttää olevan kaiken toiminnan ydin. Tutkimuksessa selvisi, että kolmannen osapuolen, kuten toimintamallin tai kaupungin hyödyntäminen yhteistyössä hyödyttää erityisesti niitä kouluja ja yrityksiä, joilla ei ole verkostoa toiseen suuntaan, ei ole nimettyä yrittäjyyskasvatuksen tai kouluyritysyhteistyön vastuuhenkilöä tai haluaa lähteä yhteistyöhön matalalla kynnyksellä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Oona Piippo, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/