University of Oulu

Koirien turkin värien genetiikka

Saved in:
Author: Kettunen, Taru1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Biology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.9 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202302171189
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Kettunen, 2023
Publish Date: 2023-02-20
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Viljakainen, Lumi
Description:

Tiivistelmä

Koiran (Canis lupus familiaris) turkin väritys on yksi ensimmäisistä piirteistä, jota eläingeneetikot ovat tutkineet. Ihmisellä on ollut suuri vaikutus koiran turkin värien eri fenotyyppien syntymiseen ja turkin värien jalostaminen onkin yksi vanhimmista keinotekoisen valinnan esimerkeistä. Erikoiset ja harvinaiset asiat ovat ihmiselle kiinnostavia, ja tämä näkyy myös halukkuutena jalostaa sen mukaisia turkin värejä. Toisaalta monilla koiraroduilla on tarkat rotumääritelmät, joissa kerrotaan sallitut väritykset. Nämä ovat usein perua koirien alkuperäisistä käyttötarkoituksista.

Koirien turkin värien takana ovat kaksi pigmenttiä, eumelaniini ja feomelaniini, joita tuotetaan pigmentin syntetisointiin erikoistuneissa soluorganelleissa, melanosomeissa. Kolme geeniä, MC1R, ASIP ja CBD103, saavat aikaan eumelaniinin ja feomelaniin synteesin vaihtelun ja tällä tavoin määrittelevät koirien turkin pohjavärin. Muut turkin väreihin vaikuttavat geenit muokkaavat turkin väritystä vaikuttamalla edellä mainittuihin pohjaväreihin. Ne voivat haitata pigmenttien synteesiä ja täten synnyttää vaaleampia värejä tai ne voivat jopa estää pigmentin synteesin täysin aiheuttaen täysin valkoisia alueita koiran turkissa.

Monet turkin värityksen fenotyypit ovat useiden geenien kanssakäymisen tulosta. Näillä geeneillä ja niiden varianteilla on monimutkaisia ja/tai epistaattisia vuorovaikutuksia toistensa kanssa, joiden ansiosta koirien tämänhetkinen suuri värikirjo on syntynyt. Vaikka turkin värien syntymekanismeja on tutkittu kauan ja paljon, monet niistä ovat vielä tutkimuksen alla tai kokonaan tuntemattomia.

see all

Subjects:
Copyright information: © Taru Kettunen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/