University of Oulu

Nopeat ilmastonmuutokset ja niiden mekanismit

Saved in:
Author: Koski, Tiia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu Mining School
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202302271204
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Koski, 2023
Publish Date: 2023-02-27
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Lunkka, Juha
Description:

Tiivistelmä

Maapallomme ilmasto on muuttunut aina, ja siinä on ollut niin nopeita, kuin hitaitakin ilmastonmuutoksia. On tärkeä ymmärtää ilmastonmuutoksen syyt ja niiden surausvaikutukset sekä erot luonnollisten ja antropogeenisten nopeiden ilmastonmuutosten taustalla. Tässä tutkielmassa keskitytään selvittämään nopeita ilmastonmuutoksia ja niiden syntyprosesseja. Tutkielmassa käsitellään: (1) ilmastonmuutosten tutkimusmenetelmiä, (2) ilmastosta kertovia geologisia aineistoja ja (3) luonnollisen ilmastonmuutoksen syitä ja syklisyyttä. Ilmastoa pystytään tutkimaan monin eri tavoin muun muassa satelliittien avulla, joiden havaintoaineistoa voidaan käyttää esimerkiksi merenpinnan muutoksien mallinnuksessa. Toinen tärkeä menetelmä ilmastomekanismien ja ilmaston tutkimuksessa on tutkia erityyppisiä geologisia aineistoja. Ilmastosta ja sen kehityksestä kertovaa tietoa saadaan tutkimalla erityyppisiä sedimenttejä ja jäätikköjäätä. Jäätiköiden kairasydämistä saadaan tarkkaa tietoa esimerkiksi lämpötilavaihteluista ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuuksista ja ilmaston syklisistä vaihteluista lämpimien (interstadiaali- ja interglasiaalivaiheet) ja kylmien (stadiaali- ja glasiaalivaiheet) ilmastovaiheiden välillä. Näitä syklisiä pitkäkestoisia vaiheita voidaan selittää muun muassa Milankovitchin sykleillä ja hiilen kierron muutoksilla. Nopeat ilmastonmuutokset ovat lyhyempiä ajanjaksoja, joita tapahtuu näiden pidempien ilmastovaiheiden aikana. Nämä nopeat muutokset ilmastossamme johtuvat yleensä (1) Auringon aktiivisuuden muutoksesta, (2) sitä kautta mannerjäätiköiden koon vaihtelusta (3) termohaliinisen kierron toiminnan muutoksesta sekä (4) vulkanismista sekä (5) maan ulkopuolisesta tekijästä, eli asteroidi-iskusta. Nopeista ilmastonmuutoksia on tapahtunut myös ihmisen historiassa. Näitä ovat esimerkiksi Pieni jääkausi, (joka alkoi noin 1300-luvulla) ja meneillään oleva antropologinen ilmastonmuutos. Meneillään oleva ilmastonmuutos on seurausta pääosin fossiilisten polttoaineiden käytöstä, ja näin ollen sen syy-seuraussuhteita peilataan maapallon menneisiin ilmaston vaihteluihin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tiia Koski, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/