University of Oulu

Kirjallisuusselvitys mallipohjaisen- ja yksikkösäätimen käytöstä tislausprosessin energiaoptimoinnissa

Saved in:
Author: Simula, Pyry1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Process Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202303021216
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Simula, 2023
Publish Date: 2023-03-02
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Isokangas, Ari
Ruusunen, Outi
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli selvittää, voiko tislausprosessin energiankulutusta pienentää hyödyntämällä kehittyneempiä mallipohjaisia säätimiä yksikkösäätimien (PID) sijaan. Tislaus kuluttaa hyvin paljon energiaa, joten pienetkin säästöt energian käytössä voivat tuoda suuria säästöjä taloudellisuus ja ympäristö huomioon ottaen. PID-säätö on yleisin käytössä oleva säädin prosessiteollisuudessa, mutta viime vuosikymmeninä on suunniteltu kehittyneempiä säätömenetelmiä, jotka voivat olla suorituskykyisempiä kuin PID-säätö. Tämä työ on kirjallisuusselvitys kolmesta tutkimuksesta, joissa on vertailtu eri säätöperiaatteiden suorituskykyä tislauksessa. Vertailun perusteella tislauksen energiankulutusta panostislauksessa on mahdollista vähentää parhaimmillaan jopa 40 %, kun asetusarvo saavutetaan nopeammin. Lämpötilan nousuaikaa sekä asettumisaikaa asetusarvoon on mahdollista pienentää, joissakin tapauksissa murto-osaan alkuperäiseen PID-säätöön verrattuna. Tällä on merkittävä vaikutus energiankulutukseen. Tulokset olivat samansuuntaisia kaikissa kolmessa tarkastellussa tutkimuksessa, joten niissä esitettyjen säätöratkaisujen hyödyntämistä olisi hyvä tutkia lisää.

see all

Subjects:
Copyright information: © Pyry Simula, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/