University of Oulu

Alzheimerin taudin ja parodontiitin välinen yhteys

Saved in:
Author: Juhannusvuori, Aino1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Department of Dentistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202303071225
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Juhannusvuori, 2023
Publish Date: 2023-03-08
Thesis type: Other thesis
Tutor: Tiisanoja, Antti
Reviewer: Tiisanoja, Antti
Syrjälä, Anna-Maija
Description:

Tiivistelmä

Syventävien opintojen tutkielmani käsittelee parodontiittia ja Alzheimerin tautia ja niiden mahdollista yhteyttä kirjallisuuskatsauksen muodossa. Käytin kirjallisuuskatsaukseni aineistona tieteellisiä julkaisuja, parodontologian oppikirjaa (Carranza’s Clinical Periodontology) ja käypähoitosuosituksia. Tieteelliset julkaistut artikkelit olivat peräisin pääosin PubMed-tietokannasta.

Kirjallisuuskatsauksen alussa käsitellään parodontiittiin ja Alzheimerin tautia ja käydään läpi tauteihin liittyviä perusasioita, kuten esimerkiksi etiologiaa, prevalenssia ja hoitoa. Sen jälkeen käsitellään sairauksien välisiä mahdollista yhteyttä ja lopuksi parodontiitin/suun hoidon vaikutusta muistisairauteen. Kirjallisuuskatsauksen artikkelit koostuvat tämänhetkistä tutkimustietoa sisältävistä artikkeleista, jotka puoltavat yhteyttä Alzheimerin taudin ja parodontiitin välillä.

Alzheimerin taudin prevalenssi kasvaa ikääntymisen myötä. Siitä kärsii tällä hetkellä arviolta 50 miljoonaa ihmistä ympäri maailmaa, ja luvun uskotaan nousevan eksponentiaalisesti ihmisten eliniän noustessa. Parodontiitti aiheuttaa vähäoireisen systeemisen tulehduksen, jota on alettu tutkia yhtenä Alzheimerin taudin mahdollisena etiologisena tekijänä. Jos parodontiitti paljastuisi yhdeksi varmaksi Alzheimerin taudin etiologiseksi tekijäksi, voitaisiin taudin preventiivisessä hoidossa keskittyä parodontiumin hoitoon ja täten säästyä monelta Alzheimerin tautitapaukselta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aino Juhannusvuori, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/