University of Oulu

Kiertotalousteknologia

Saved in:
Author: Koskinen, Atte1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 38
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202303071226
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Koskinen, 2023
Publish Date: 2023-03-08
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Louhisalmi, Yrjö
Description:

Tiivistelmä

Tämän kanditaatintyön aiheena on perehtyä nykyisiin ja tuleviin kiertotaloutta edistäviin teknologioihin, joilla luodaan kestävämpää tulevaisuutta. Työ suoritettiin kirjallisuuskatsauksena, jossa lähteinä käytettiin sekä kotimaisia että ulkomaisia kirjallisuus- ja verkkolähteitä.

Työn avulla lukija saa käsityksen mitä kiertotalous oikein tarkoittaa ja kuinka laajaalainen vaikutus sillä on yhteiskunnassa ja sen merkitys osana kestävän kehityksen tulevaisuutta. Siinä perehdytään myös kiertotalouden kohtaamiin ongelmiin, sekä viiteen keskeiseen teknologiaan ja niiden tarjoamiin ratkaisuihin. Työssä käydään läpi myös lyhyt katsaus kiertotalouden historiasta.

Circular economy technology

Abstract

The aim of this bachelor’s thesis is to learn about current and future technologies promoting the circular economy, which create a more sustainable future. The work was carried out as a literature review, where both domestic and foreign literature and online sources were used as sources.

With the help of the work, the reader gets an idea of what the circular economy really means and how far-reaching its impact is on society and its importance as part of the future of sustainable development. It also introduces the problems faced by the circular economy, as well as five key technologies and the solutions they offer. The work also covers a short review of the history of the circular economy.

see all

Subjects:
Copyright information: © Atte Koskinen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/