University of Oulu

”Me syömme puuron puurona ja leivän leipänä” : siirtokarjalaisten ja pohjalaisten kohtaaminen evakuoinnin jälkeen ruokahistoriallisesta näkökulmasta

Saved in:
Author: Patrikainen, Ida1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202303141239
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Patrikainen, 2023
Publish Date: 2023-03-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Hokkanen, Markku
Mäntylä, Matti
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmassa on selvitetty siirtokarjalaisten ja pohjalaisten välistä kohtaamista Karjalan evakuoinnin jälkeen ruokahistoriallisesta näkökulmasta. Alkuperäislähteenä on toiminut vuonna 1957 kerätty kyselytutkimus, jossa kerättiin havaintoja erilaisista kulttuurieroista, joita siirtokarjalaiset ja paikallisväestö olivat toisistaan huomanneet. Tämän kyselyaineiston syvemmän analysoinnin avulla tutkielmassa on selvitetty, minkälaisia ruokakulttuurillisia eroja siirtokarjalaisten ja pohjalaisten välillä oli ja miten nämä eroavaisuudet heijastuivat väestöryhmien kokemuksiin kulttuurien kohtaamisesta. Tutkimustulokset osoittavat, että ruoalla on ollut oma tekijänsä siinä, miten kulttuurien kohtaaminen koettiin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ida Patrikainen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/