University of Oulu

Ilmasto ja konetekniikka

Saved in:
Author: Huusko, Miikka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 27
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202303141241
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Huusko, 2023
Publish Date: 2023-03-15
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Louhisalmi, Yrjö
Description:

Tiivistelmä

Tässä opinnäytetyössä tutustutaan ilmastonmuutoksen ja konetekniikan väliseen vuorovaikutukseen kirjallisuuskatsauksen keinoin. Työn tavoitteena on selvittää, mistä ilmastonmuutoksessa on kyse ja miten konetekniikan nopea kehitys on vaikuttanut ilmastonmuutokseen. Tämän lisäksi selvitetään konetekniikan alan kehitysaskelia sekä opetuksessa että työelämässä.

Työssä esitellään ilmastonmuutoksen teoriaa sekä keskeisiä käsitteitä ja tutustutaan ilmakehän merkitykseen maankuoren lämpötilan tasapainotuksessa. Keskeiset kasvihuonekaasut luetellaan ja avataan ihmisten merkitystä niiden tuottamisessa. Tämän jälkeen tutustutaan kirjallisuuteen, jossa esitellään ilmaston lämpenemisen mahdollisia seurauksia eri näkökulmista. Työssä käydään läpi konetekniikan merkittäviä lähihistorian vaiheita, ja tutustutaan niiden ilmastovaikutuksiin. Ensimmäisen ja toisen teollisen vallankumouksen innovaatioita esitellään ja tutustutaan kirjallisuuteen keinoista ja säännöksistä, joita yhteiskunnassa on päätetty tarkoituksenaan hidastaa ilmaston lämpenemistä. Tämän jälkeen esitellään kirjallisuutta konetekniikan nykyisestä kehityksestä, jossa korostetaan konetekniikan opiskelijoiden ja teollisuuden suunnittelijoiden merkitystä ympäristön resurssien riittävyyden takaamiseksi. Tämän lisäksi tutustutaan kirjallisuuteen uusiutuvien energiamuotojen yleistymisestä sekä niiden ajamista innovaatioista ja konetekniikan tulevaisuuden haasteista.

see all

Subjects:
Copyright information: © Miikka Huusko, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/