University of Oulu

”Ei niin ikävää asiaa joka ei tien päällä paranisi” : moottoripyöräilyn merkitys suomalaiselle naisharrastajalle

Saved in:
Author: Tolonen, Tiina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Cultural Anthropology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.5 MB)
Pages: 83
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202303141243
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Tolonen, 2023
Publish Date: 2023-03-15
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Heikkinen, Hannu
Kinnunen, Taina
Reviewer: Heikkinen, Hannu
Kinnunen, Taina
Description:

Tiivistelmä

Tämä kulttuuriantropologian pro gradu -tutkielma käsittelee suomalaisnaisten moottoripyöräharrastuksen lähtökohtia ja sen tuomia merkityksiä heidän elämälleen. Tavoitteeni on selvittää miksi naiset haluavat aloittaa sukupuolelleen epätyypillisen harrastuksen ja millä tavalla he kuvaavat sen vaikutuksia itselleen. Tutkielmani aineisto koostuu kyselytutkimuksesta, johon vastasi 501 suomalaisnaista ikähaarukassa 18–74 vuotta, viidestä haastattelusta sekä keräämästäni media-aineistosta, johon sisältyy lehtiartikkeleita sekä arkistoaineistoa. Kyselytutkimus oli avoinna 14.–31.3.2022 ja haastattelut tehtiin 3.9.–20.10.2022 välisenä aikana. Tutkielmaa varten tehtiin myös osallistuvaa havainnointia ajokauden 2022 kuluessa osallistumalla kahteen motoristien vapaamuotoiseen kokoontumiseen sekä muiden spontaanien ajomatkojen aikana.

Tutkielman teoreettinen viitekehys muodostuu Clifford Geertzin symboleihin ja merkitysten rakentumiseen liittyvän teorian sekä Victor Turnerin Arnold van Gennepiltä omaksuman liminaliteetin käsitteiden ympärille. Viitekehyksen rakentamisessa on hyödynnetty myös feminististä antropologiaa, sillä sukupuolittuminen sekä sukupuoliroolit liittyvät vahvasti miestapaiseksi mielletyn harrastuksen tutkimiseen.

Tutkielmani perusteella moottoripyöräilyä harrastavat suomalaisnaiset ovat usein jo lapsuudessaan saaneet kipinän harrastuksen aloittamiseksi, mutta sen aloittaminen lykkääntyy siihen asti että se on taloudellisesti mahdollista tai sopii muuten naisen elämäntilanteeseen. Monelle tutkimuksessani mukana olleelle naiselle moottoripyöräilyharrastuksen aloittaminen on ollut ikiaikainen haave josta on haluttu tehdä totta. Moottoripyöräilyä harrastavat naiset eivät pidä harrastuksen sukupuolittamisesta. He kokevat ensisijaisesti olevansa motoristeja siinä kuin miehetkin. Naiset suhtautuvat harrastukseensa vakavasti, ja ovat valmiita käyttämään siihen rahaa ja aikaa. Harrastuksen aloittamiseksi on voitu joutua näkemään monenlaista vaivaa ja siihen on voinut sisältyä erilaisia vastoinkäymisiä. Näistä selviäminen on lisännyt naisten itsenäisyyden tunnetta ja antanut onnistumisen tunteita. Merkittävin moottoripyöräharrastuksen vaikutus liittyy tutkimukseni mukaan naisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääntymiseen. Harrastus auttaa irtautumaan elämän huolista ja haasteista, se nostaa ja ruokkii naisen itsetuntoa, tuo onnellisuutta, auttaa stressin purkamisessa ja on elämyksellinen sekä palauttava. Harrastus on tuonut heille voimaa ja jaksamista sekä mielenrauhaa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tiina Tolonen, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.