University of Oulu

Seksuaalikasvatuksen opetusmateriaalien tietolähteiden arviointi terveystiedon aineenopettajien näkökulmasta

Saved in:
Author: Timlin, Mira1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Information Studies
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 36
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202303191264
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Timlin, 2023
Publish Date: 2023-03-20
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Suorsa, Anna
Description:

Tiivistelmä

Tutkimukseni käsittelee terveystiedon aineenopettajien seksuaaliterveystietoa koskevan opetusmateriaalin lähteiden arviointia ja valintaa opettajien näkökulmasta. Innostus tutkimusaiheeseen kumpuaa kiinnostuksesta selvittää, mitä ja minkälaisia tiedonlähteitä seksuaalikasvatuksen opetusmateriaalien valinnassa suositaan. Seksuaalikasvatus peruskoulussa on kokenut suuren muutoksen pelkästään muutaman vuosikymmenen aikana, seurauksena siitä, että seksuaalisuuden tarkastelu sosiokulttuurisena ilmiönä on kokenut muutoksen. Tämän myötä myös seksuaalikasvatuksen oppimateriaalit ovat ainaisen kehittämisen kohteena. Opettajien käyttämiä lähteitä seksuaaliskasvatukselle on tarjolla lukemattomia, osa myös menneiltä ajoilta, jotka sisältävät jo vanhentunutta tietoa. Opetusmateriaalien lähteiden tutkiminen on laaja kysymys sinänsä, koska varsinaisen oppikirjan valitsemisen lisäksi opettaja itse suunnittelee myös muunlaisen oheismateriaalin käytön. Tämä tuo tutkimukseen syvyyttä, sillä opetusmateriaalien multimediaalisuus voidaan ottaa huomioon tutkimuksessa (vrt. kiinnostus pelkkään varsinaisen oppikirjan valintaan).

see all

Subjects:
Copyright information: © Mira Timlin, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/