University of Oulu

5G new radio evolution towards enhanced features

Saved in:
Author: Abazi, Bekim1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.2 MB)
Pages: 38
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202303201270
Language: English
Published: Oulu : B. Abazi, 2023
Publish Date: 2023-03-21
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Silvén, Olli
Hänninen, Tuomo
Reviewer: Silvén, Olli
Hänninen, Tuomo
Description:

Abstract

Smartphones, as well as other smart devices, with the capability of having more than one subscriber identity module (SIM) at once have been on the market for several decades. The support and implementation for these current multi-SIM smart devices has been largely done without radio specifications, meaning that these implementations are completely proprietary.

As the market and use of multi-SIM enabled devices grow, operators and network vendors have identified that there is a need to standardise certain aspects of multi-SIM functionality. This is needed to solve several issues regarding multi-SIM operations between the user equipment (UE) and network (NW).

In this thesis, the NR 3GPP Release 17 is analysed and 5G modem implementations for some of the introduced multi-SIM features are designed. Impact to both UE and NW side are taken into consideration for the introduced multi-SIM features. The designed 5G modem implementations for multi-SIM can not completely validated until the implementation is completed for the 5G enabled networks.

5G radion uusien ominaisuuksien kehittyminen

Tiivistelmä

Älypuhelimia, kuten muitakin älykkäitä laitteita, joissa voi olla useampi kuin yksi SIM-kortti yhtäaikaisesti, on ollut markkinoilla jo useita vuosikymmeniä.Tuki ja implementaatiot tällaisille multi-SIM älylaitteille on suurimmaksi osaksi tehty ilman radiospesifikaatioita, joka tarkoittaa, että tällaiset implementaatiot ovat täysin valmistajien omia toteuksia.

Operaattorit ja verkkovalmistajat ovat tunnistaneet tarpeen standardoida tiettyjä osa-alueita multi-SIM toiminnallisuudesta markkinoiden ja multi-SIM-laitteiden käytön kasvamisen myötä. Tämä on tarpeen, jotta multi-SIM toiminnalisuuteen liittyvät ongelmat saadaan ratkaistua käyttäjien laitteiden (UE) ja verkkojen (NW) välillä.

Tässä työssä analysoidaan NR 3GPP Release 17:n määrityksiä ja työn puitteissa 5G modeemi-implementaatiot joillekin esitetyille multi-SIM toiminnallisuuksille on suunniteltu. Vaikutukset sekä UE- että NW-puolelle on otettu huomioon esitetyille multi-SIM-toiminnallisuuksille. Suunniteltua 5G modeemitoteutusta ja vaikutuksia multi-SIM:lle ei voida täysin validoida UE- ja NW- puolella ennen kuin toteukset on tehty 5G verkoille.

see all

Subjects:
Copyright information: © Bekim Abazi, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.