University of Oulu

Koneoppimistekniikoiden soveltaminen radiografisten kuvien luokitteluun NDT-menetelmissä

Saved in:
Author: Heinonen, Tomi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 24
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202303211274
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Heinonen, 2023
Publish Date: 2023-03-21
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Rantala, Leevi
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkielman tarkoituksena oli tutkia tekoälyn ja koneoppimisen tekniikoita teollisuuden NDT-menetelmien parissa. Tutkielman motiivina toimi NDT-tarkastajan tehtävässä hankkimani työkokemus ja sitä kautta syntynyt mielenkiinto alan uusimpia tekniikoita ja virtauksia kohtaan. NDT-menetelmistä keskityttiin erityisesti radiografiseen tarkastukseen ja radiografisten kuvien luokitteluun käytettävien koneoppivien algoritmien käyttöön. Tavoitteena oli tiedon lisääminen oppivien algoritmien mahdollisuuksista radiografisten kuvien tulkinnassa erityisesti pienillä opetusaineistoilla. Tutkielma toteutettiin kirjallisten lähteiden avulla, vertaamalla keskenään aiheesta toteutettuja tutkimuksia ja niistä saatuja tuloksia.

Tutkielman tuloksena saatiin tietoa kolmen erilaisen algoritmin suorituskyvystä radiografisten kuvien luokittelussa ja vikojen segmentoinnissa. Tuloksista selvisi, että kahdella keskenään verratulla algoritmillä, tukivektorikoneella ja monikerrosperseptronilla, päästään keskenään liki samanlaisiin luokittelutuloksiin, tukivektorikoneen ollessa tuloksissa näistä kahdesta keskimäärin parempi algoritmi. Kolmantena mukana olleen syväoppivan konvolutiivisen neuroverkon tutkimustuloksissa keskityttiin pienimmän mahdollisen vikakoon löytämiseen kyseisen algoritmin avulla ja tutkimuksen mukaan menetelmä täyttää vaativimmatkin NDT-menetelmän herkkyydelle teollisuudessa asetetut vaatimukset. Tutkimusaineiston mukaan, koneoppivilla algoritmeillä on täydet valmiudet toimia tarkastajan apuna mm. vika-alueiden paikantamisessa, segmentoimisessa ja vikojen tilastoinnissa jo tällä hetkellä. Alan tutkimus on viime aikoina vahvasti painottunut konvolutiivisten neuroverkkojen suuntaan ja niiden merkitys teollisuuden NDT-menetelmien automatisoinnissa tulee epäilemättä olemaan näistä kolmesta koneoppivasta tekniikasta suurin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tomi Heinonen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/