University of Oulu

LiDAR tutkan hyödyntäminen robotiikassa

Saved in:
Author: Lappeteläinen, Valtteri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202303241302
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Lappeteläinen, 2023
Publish Date: 2023-03-24
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Louhisalmi, Yrjö
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatin työssä tavoitteena on perehtyä LiDARiin ja tehdä kirjallisuuskatsaus LiDARin hyödyntämisestä robotiikassa.

Työ aloitetaan perehtymällä robotiikkaan, sen historiaan ja käydään yleistä asiaa ja teoriaa muun muassa erilaisista robottityypeistä. Seuraavaksi käydään läpi LiDARia, sen historiaa sekä teoriaa ja rakennetta. Lopuksi kerrotaan miten LiDARia hyödynnetään robotiikassa ja kerrotaan sen sovelluskohteista esimerkiksi tehtaissa. Yhteenvedossa mietitään, miten LiDAR on muuttanut robotiikkaa ja miten se voisi muuttaa sitä tulevaisuudessa. Työn lukija saa peruskäsityksen monelle tuntemattomasta LiDARista ja siitä, miten robotiikka sitä hyödyntää.

Use of LiDAR radar in robotics

Abstract

In this bachelor’s thesis, the goal is to become familiar with LiDAR and to do a literature review on the use of LiDAR in robotics.

The work begins by familiarizing yourself with robotics, its history, and general issues and theory about different types of robots, among other things. Next, we will review LiDAR, its history, theory and structure. Finally, it will be explained how LiDAR is used in robotics and its applications in factories, for example. In the summary, we think about how LiDAR has changed robotics and how it could change it in the future. The reader of the work gets a basic understanding of LiDAR, unknown to many, and how robotics utilizes it.

see all

Subjects:
Copyright information: © Valtteri Lappeteläinen, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.