University of Oulu

“I don’t know what’s going on here, but... let’s go, Kasuga!” : localisation of humor in the game Yakuza: Like a Dragon — a transcreative approach

Saved in:
Author: Korhonen, Anni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202303241303
Language: English
Published: Oulu : A. Korhonen, 2023
Publish Date: 2023-03-27
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Räisänen, Tiina
Description:

Abstract

Yakuza, domestically known as Ryū Ga Gotoku (龍が如く), has become a globally beloved roleplaying action game series, heralded by many as some of Japan’s most entertaining video game storytelling. This study aims to provide a further look into the latest release in the series, Yakuza: Like a Dragon (2020), to showcase how the game localises its humor to Western audiences in English. The localisation is examined through a comparative analysis of a selection of the game’s dialogues, where the Japanese dub, the English subtitles that accompany the Japanese dub, as well as the fully English dub are compared to find and analyse differences. Due to humor being the focus of the study, the examples chosen for closer analysis have been selected based on humorous content and context. As the method of analysis, a translation approach known as transcreation is used, where the translator not only translates the source text but utilizes completely new solutions to best communicate the original intent of the source language in the target language. The study proposes that the transcreation of humor appears in the dialogues of Like a Dragon through three separate categories: transcreated spoken language forms, transcreated swearing, and transcreated delivery of humor.

Huumorin lokalisaatio pelissä Yakuza: Like a Dragon uudelleenkirjoittamisen näkökulmasta

Tiivistelmä

Yakuza, kotimaassaan Japanissa Ryū Ga Gotoku-nimellä tunnettu pelisarja, on viime vuosina saavuttanut globaalia suosiota ja ylistystä, niin uusilta pelaajilta kuin myös roolipelien pitkäaikaisilta ystäviltä. Tämä opinnäytetyö pyrkii tarkastelemaan pelisarjan uusinta julkaisua, Yakuza: Like a Dragonia (2020), ja määrittelemään, millä tavoin peli lokalisoi dialogeissaan esiintyvää huumoria länsimaisille yleisöille englanninkielisten käännöstensä kautta. Tutkimuksen keskeisenä teoriana käytetään ns. uudelleenkirjoittamisen käsitettä (engl. transcreation) jossa kääntäjä sekä kääntää tekstiä että luo uutta sisältöä. Like a Dragonin lokalisaatiota tarkastellaan vertailevan analyysin avulla, jossa alkuperäinen japaninkielinen dubbaus, japaninkielistä dubbausta edustavat englanninkieliset tekstitykset sekä täysin englanninkielinen pelin dubbaus asetetaan rinnakkain eroavaisuuksien poimimista varten. Koska tutkimuksen painopisteenä on huumori, analysoitava sisältö ja tutkimuksessa käytetyt esimerkit on valittu pelin erinäisistä kohdista, joissa huumoria esiintyy. Vertaileva analyysi osoittaa, että uudelleenkirjoittamista esiintyy pelin lokalisoiduissa dialogeissa eri tavoin huumorin viestimiseksi. Tavat, joilla uudelleenkirjoitus esiintyy, on jaoteltu analyysissä kolmeen eri kategoriaan: uudelleenkirjoitettu puhuttu kieli, uudelleenkirjoitettu kiroilu, sekä uudelleenkirjoitettu huumorin välitys.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anni Korhonen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/