University of Oulu

Konetekniikan monitieteellistyminen

Saved in:
Author: Alila, Mika1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202303241304
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Alila, 2023
Publish Date: 2023-03-27
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Louhisalmi, Yrjö
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmassa tutustutaan konetekniikan monitieteellistymiseen eli siihen miten konetekniikan alaa voidaan hyödyntää myös muiden alojen tutkimuksissa. Tarkastelussa on konetekniikan kehitys monitieteellisenä alana, hyödyntäminen muissa aloissa ja nykyiset poikkitieteelliset trendit. Samalla tarkastelen myös, miten konetekniikka on omana tieteenä kehittynyt moniin suuntiin. Katse käännetään myös tulevaisuuteen tutkimalla eri trendejä konetekniikan hyödyntämisessä.

Tutkielman avulla lukija saa hyvän käsityksen konetekniikan merkityksestä jokapäiväisessä elämässä ja siitä, miten yhteiskunnalle muiden tekniikan alojen ohella tärkeästä kehityshaarasta on kyse. Tutkielma toimii myös esimerkkitapauksena siitä, miten monitieteellisyys tukee tieteiden kehitystä ja laajojen ongelmien ratkaisua.

Multidisciplinarity of mechanical engineering

Abstract

The thesis examines the multidisciplinary aspects of mechanical engineering, i.e., how the field of mechanical engineering can also be used in research in other fields. The review includes the development of mechanical engineering as a multidisciplinary sector, the exploitation of other sectors and current cross-disciplinary trends. I will also review how engineering as one’s own science has evolved in many directions. The focus will also be on the future by exploring different trends in the use of mechanical engineering.

The thesis gives the reader a good idea of the importance of mechanical engineering in everyday life and how society, along with other fields of technology has benefitted from this field. The thesis also serves as an example of how multidisciplinarity supports the development of sciences and the solutions of complex problems.

see all

Subjects:
Copyright information: © Mika Alila, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/